MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

CLLD 5 Vzdělávání

Opatření CLLD 5 Vzdělávání

Kvalitní a dostupná infrastruktura pro vzdělávání

V oblasti vzdělávání bude podpořena infrastruktura mateřských a základních škol, neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání. V případě základních škol nelze podpořit rozšiřování kapacit. V případě mateřských škol lze podpořit pouze investice za účelem navyšování kapacit.

Podporované aktivity z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

  1. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.
  2. Infrastruktura základních škol - stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence, nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence, vnitřní konektivita školy a připojení k internetu či nákup potřebných kompenzačních pomůcek v rámci doplňkové aktivity projektu.
  3. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zvýšení kapacity mateřských škol, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a jiné formy předškolního vzdělávání (lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Klíčové kompetence jsou: 

a) komunikace v cizích jazycích
b) technické a řemeslné obory
c) přírodní vědy
d) digitální technologie

 

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
2.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání od 23. 4. 2018 do
1. 2. 2018
6
6.Výzva MAS Rakovnicko -IROP- Vzdělávání

od 1. 3. 2019 do 24. 5. 2019

2
10.Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání

od 7. 11. 2019 do
28. 2. 2020

1
13.Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání od 1. 10. 2021 do
15. 12. 2021
 

 

Přijaté žádosti o podporu:

Název projektu Název žadatele Stav
Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná Základní škola a Mateřská škola Lubná Projekt nezrealizován z důvodu odstoupení žadatele
Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ Obec Čistá Projekt podpořen a zrealizován
Boříme bariéry Město Jesenice Projekt podpořen a zrealizován
Rozšíření kapacity Mateřské školy v Šanově pro 48 dětí, okres Rakovník Obec Šanov Projekt podpořen a zrealizován
Vybudování světa technických činností pro žáky ZŠ Obec Mutějovice Projekt podpořen a zrealizován
Vybudování Centra Akademie techniky Technikum Academy z. s. Projekt podpořen a zrealizován
Škola otevřená světu a přírodě Obec Krušovice Projekt podpořen a zrealizován
Cesta do školy Město Jesenice Projekt podpořen a zrealizován
ZŠ - REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY - VENKOVNÍ UČEBNA PRO ZŠ Městys Pavlíkov Projekt podpořen

 

VŠECHNY TYTO PROJEKTY JSOU V SOULADU S MÍSTNÍM AKČNÍM PLÁNEM ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP RAKOVNÍK.

Celková alokace opatření je 40 439 733,22.
V realizaci jsou projekty za celkem 39 126 608,73 Kč.
Nevyčerpaná částka činí 1 313 124,49 Kč.
Toto opatření je právě vyhlášeno.

VZdělávání

IROP publicita