MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - OPVVV

Společnost Rakovnicko o.p.s. je v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání realizátorem těchto projektů: 

Místní akční plán vzdělávání Obce s rozšířenou působností Rakovník II  (MAP ORP Rakovník II), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701 (projekt v realizaci)

Místní akční plán vzdělávání Obce s rozšířenou působností Rakovník I (MAP ORP Rakovník I), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002122 (projekt realizován a ukončen).