MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

MAS Rakovnicko nebude poskytovat žádné služby a informace související s přípravou či podáním žádostí o podporu, s realizací a ukončením projektu. Zájemci o dotaci z programu NZÚ Light se mohou obracet zdarma na Energetická konzultační a informační střediska (EKIS a mobilní M-EKIS) https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

NZÚ Light

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - OPVVV

Společnost Rakovnicko o.p.s. je v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání realizátorem těchto projektů: 

Místní akční plán vzdělávání Obce s rozšířenou působností Rakovník II  (MAP ORP Rakovník II), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701 (projekt v realizaci)

Místní akční plán vzdělávání Obce s rozšířenou působností Rakovník I (MAP ORP Rakovník I), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002122 (projekt realizován a ukončen).