MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

2007 – 2013

Strategický plán LEADER MAS Rakovnicko 2007 - 2013
 

V období let 2007 až 2013 byly metodou LEADER realizovány rozvojové projekty prostřednictvím Strategického plánu LEADER MAS Rakovnicko a projektů spolupráce MAS. 

Projekty SPL byly realizovány v uvedeném období prostřednictvím 6 výzev vyhlášených podle projektových fiší a jejich realizace byla podpořena z Programu rozvoje venkova České republiky. 

Projekty spolupráce, do kterých byla zapojena i MAS Rakovnicko, byly realizovány rovněž z Programu rozvoje venkova České republiky. 

 

Ve stručnosti o metodě LEADER

Místní akční skupiny jsou na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou LEADER.

LEADER = Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku

 

Základní principy metody LEADER:

  • aplikace přístupu zdola nahoru - o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby;
  • aktivní partnerství veřejných a soukromých subjektů;
  • existence místní rozvojové strategie;
  • pořádání integrovaných a vícesektorových akcí;
  • uplatňování inovativnosti - hledání nových řešení problémů venkovských regionů;
  • využití síťování - výměny zkušeností mezi skupinami LEADER;
  • realizace projektů spolupráce - společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí.

 

Jak to funguje?

Nejprve je ze zástupců obcí, zájmových sdružení a podnikatelů vytvořeno místní partnerství a zvoleny orgány místní akční skupiny. Následně je ve spolupráci s obcemi vytvořeno území působnosti. Další fází je zpracování strategie rozvoje, to jest přehledu cílů, priorit a opatření, které jsou důležité pro obyvatele v území MAS. Pakliže místní akční skupina splní formální náležitosti pro činnost MAS a předloží kvalitní strategii komunitně vedeného místního rozvoje obdrží na realizaci strategie finanční prostředky. Zástupci místní akční skupiny pak tyto finanční prostředky sami rozdělí na vybrané projekty obcí, spolků a podnikatelů. Veškeré služby, informace a poradenství členům MAS a žadatelům o dotaci poskytuje bezplatně kancelář MAS.

Místní akční skupina

LEADER MAS Rakovnicko

Období MAS

Projekty Leader

Špejchar Břežany

Projekty spolupráce

Pivo, chmel, slad - to mám rád (mobilní naučná stezka)

LEADER 2007 - 2013

Katalog projektů

Leader 2007 - 2013

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2