MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Přihláška člena MAS

Podmínky členství v MAS Rakovnicko

MAS Rakovnicko je místním partnerstvím, které je otevřené novým členům.

Partnerem MAS Rakovnicko se může stát právnická nebo fyzická osoba působící v MAS Rakovnicko, jako organizační složce Rakovnicko o. p. s., a to na základě smlouvy o partnerství.

Partneři MAS zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Plénum MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Pléna MAS).

Partner MAS je oprávněn navrhovat své zástupce do orgánů MAS. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu (programového výboru, výběrové komise nebo monitorovací komise).

Partner MAS se podílí na financování přípravy a realizaci SCLLD MAS prostřednictvím vstupního členského poplatku podle právní formy (obce ve výši Kč 60,00 na 1 obyvatele k 1. 1. kalendářního roku, svazky obcí ve výši Kč 5,00 na 1 obyvatele členských obcí k 1. 1. kalendářního roku; neziskové organizace - spolky, obecně prospěšné společnosti aj. ve výši Kč 2000,00, právnické a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů ve výši Kč 5000,00 a fyzické osoby jako aktivní občané Kč 1000,00.

Dále se partner podílí na financování činnosti MAS ročním členským poplatkem stanoveným Plénem MAS v souladu se schváleným rozpočtem MAS. Aktuální výše ročního členského poplatku schváleného Plénem 7. 12. 2023 je 30 Kč na 1 obyvatele obce. 

Za partnerství v MAS nenáleží partnerovi ani jeho zástupci žádná odměna.

MAS je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností partnera jsou uvedeny ve statutu Společnosti.

Jak se stát partnerem MAS Rakovnicko?

 

  1. Seznamte se s činností MAS Rakovnicko.
  2. Projděte webové stránky MAS Rakovnicko. Všechny informace zveřejňujeme.
  3. Navštivte kancelář MAS. Povíme vám, jak MAS funguje, co je LEADER...
  4. Informujte se na MAS také u některého z našich partnerů.
  5. Vyplňte formulář přihlášky na této stránce a odešlete jej.
  6. Pozveme vás na jednání Pléna MAS, které rozhoduje o přijetí nových partnerů.
  7. S přijatými partnery je následně uzavřena smlouva o partnerství. 
  8. Vítejte mezi partnery MAS Rakovnicko! 
     
V souladu s SCLLD MAS vymezila zájmové skupiny, které jsou uvedeny v následujícím výběrovém okně. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
Partner MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. V následujícím okně popište svoji místní působnost, pokud nemáte na území MAS bydliště, sídlo nebo provozovnu.

označuje povinné pole.

Místní akční skupina

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30