MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

CLLD 17 Sociální podnikání - neinvestice

Opatření CLLD 17 Sociální podnikání - neinvestice

Podporované aktivity z Operačního programu zaměstnanost (OPZ):

  • Integrační sociální podnik - vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z cílových skupin, marketing sociálního podniku, provozování sociálního podniku.
  • Environmentální sociální podnik - vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z cílových skupin, marketing sociálního podniku, provozování sociálního podniku, sledování environmentálního dopadu, zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků.

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
Výzva MAS Rakovnicko - Sociální podnikání- I. od 24. 9. 2019 do
31. 12. 2019
0

IROP publicita