MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

MAS Rakovnicko nebude poskytovat žádné služby a informace související s přípravou či podáním žádostí o podporu, s realizací a ukončením projektu. Zájemci o dotaci z programu NZÚ Light se mohou obracet zdarma na Energetická konzultační a informační střediska (EKIS a mobilní M-EKIS) https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

NZÚ Light

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Investice do vybraných oblastí za účelem podpory rozvoje MAS Rakovnicko budou prováděny na základě strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rozsahu Specifického cíle 5.1 programového dokumentu IROP: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech. 


Opatření a aktivity směřující k naplnění specifického cíle:

 1. Infrastruktura pro bezpečnou a nemotorovou dopravu
 2. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 3. Revitalizace veřejných prostranství - staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, návsi, městské třídy a uliční prostory, sídliště)
 4. Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III, V
 5. Rekonstrukce infrastruktury mateřských škola zařízení péče o děti typu dětské skupiny (jesle)
 6. Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce neúplných škol
 7. Infrastruktury pro sociální služby
 8. Revitalizace kulturních památek 
 9. Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 10. Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 11. Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 
 12. Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

 

⇒ Aktualizace interních postupů pro hodnocení a výběr projektů IROP je ve fázi přípravy.

Období MAS

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5