MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

IROP

Pro místní akční skupiny je v rámci IROP relevantní Specifický  cíl 5.1 programového dokumentu: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech. 

V programovém období 2021 - 2027 je možné z IROP v rámci CLLD podpořit následující opatření:

 1. Infrastruktura pro bezpečnou a nemotorovou dopravu
 2. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 3. Revitalizace veřejných prostranství - staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, návsi, městské třídy a uliční prostory, sídliště)
 4. Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III, V
 5. Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny (jesle)
 6. Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce neúplných škol
 7. Infrastruktury pro sociální služby
 8. Revitalizace kulturních památek 
 9. Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 10. Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 11. Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 
 12. Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Tučně zvýrazněné opaření vybraly orgány MAS Rakovnicko k podpoře. Členové Pléna MAS Rakovnicko vybrali jednotlivá opatření a navrhli rozdělení alokace dne 1. 12. 2022, Programový výbor je následně dne 30. 1. 2023 schválil.

Celková alokovaná částka pro území MAS Rakovnicko je 73 965 126 Kč (CZV - celkových způsobilých výdajů). Vybraná opatření s konkrétní alokací jsou náledující: 

 • Opatření veřejná prostranství (Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí)
 • Opatření hasiči (Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V)
 • Opatření vzdělávání 
  • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětských skupin
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
  • Alokace výzvy MAS: 31 965 126 Kč (CZV)
  • Nadřazená výzva 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD) s podrobnými pravidly 
 • Opatření kultura 

MAS Rakovnicko má schválený programový rámec, na jehož základě je našemu území přidělena alokovaná částka a je možné vyhlašovat výzvy na zvolená opatření viz. výše. Více se o vyhlášených výzvách dozvíte zde

 

Období MAS

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4