MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Fiche 20 Základní služby a obnova vesnic

Fiche 20 Základní služby a obnova vesnic

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury v následujících oblastech:

a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice
d) Obchody pro obce
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
g) Stezky
h) Muzea a expozice pro obce

a) Veřejná prostranství v obcích

  1. Vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), psvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky. Vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla). Doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří macimálně 30% projektu. Nákup nemovitosti

b) Mateřské a základní školy

  1. Investice do mateřských škol nenavyšujících kapacitu zařízení - rekonstrukce/rozšíření mateřské školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení, venkovní mobiliář a herní prvky, pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské školy, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení, doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy), nákup nemovitosti.
  2. Investice do základních škol nenavyšujících kapacitu zařízení - rekonstrukce/rozšíření základní školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení, pořízení technologií a dalšího vybavení základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení, doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy), nákup nemovitosti 

c) Hasičské zbrojnice:

  1. Investice do staveb a vybavení JPO V. - rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety), pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice, doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty), nákup nemovitosti 

d) Obchody pro obce

  1. výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety), pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod, pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G) včetně technologií a dalšího vybavení, doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, zabezpečovací prvky), nákup nemovitosti 

e) Vybrané kulturní památky

  1. obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků, doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule), nákup nemovitosti 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

  1. rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven, pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven, doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky), nákup nemovitosti 

g) Stezky

  1. Výstavba/rekonstrukce a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a tematických stezek, jejich značení, směrové a informační tabule či interaktivní prvky, stavební výdaje související s danou stezkou - zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a případně další stavební výdaje související s danou stezkou, doplňující výdaje jako součást projektu (zařízení k odkládání odpadků, veřejné toalety), nákup nemovitosti

h) Muzea a expozice pro obce

  1. rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety), pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové techniky – hardware, software, zabezpečovacího zařízení, doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační cedule), nákup nemovitosti 

IROP publicita