MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Příroda a krajina

Rakovnicko je území s rozmanitou přírodou a krajinou, kterou jinde v Česku nenajdete. Celou třetinu plochy regionu tvoří Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, která je zároveň biosférickou rezervací UNESCO. Další část území pokrývají dva přírodní parky - Jesenicko a Džbán. Nejvíce cenné lokality jsou součástí soustavy evropských lokalit NATURA 2000. Ty nejvýznamnější jsou současně národními přírodními rezervacemi. Na Rakovnicku je oproti jiným destinacím vyhlášen celkově větší počet přírodních rezervací a přírodních památek.

Členitý povrch Křivoklátska pokrývají lesní porosty, které si v nejcennějších lokalitách zachovaly svoji původní druhovou skladbu. Zalesněné hřbety rychle přechází do hluboce zaříznutých údolí. Křivoklátské lesy jsou natolik tajuplné a romantické, že lákají kromě turistů i zahraniční filmové štáby. Také řeka Berounka, která je naším říčním fenoménem, si především ve svých meandrech zachovala svůj původní ráz. Velkou část plochy CHKO tvoří Ptačí oblast Křivoklátsko. To nejvzácnější se ale nachází v národních přírodních rezervacích Týřov, Velká Pleš a Vůznice.

Naproti tomu krajina Jesenicka má mnohem mírněji zvlněný reliéf. Borovicové lesy s břízami jsou poseté malými či většími žulovými balvany a skalami často bizarních tvarů. Charakteristickým znakem zdejší krajiny je velké množství dávno opuštěných a zatopených lomů a lůmků. Řada z nich byla vyhlášena přírodními památkami. Z hlediska fauny a flory jsou významné zdejší malé i větší rybníky. Ne nadarmo zdejší krajina připomíná severské lesy nebo sibiřskou tajgu.

Severní část destinace vyplňuje masiv Džbánu. Ve vrcholové části vytváří rozhlehlou plošinu, jejíž strmé srázy jsou porostlé bučinami, ze kterých prosvítají bílé opukové stěny. Území Džbánu ukrývá celou řadu dosud nevysvětlených tajemství. Na prvém místě je to megalitická památka Kounovské kamenné řady. Po dřívějším osídlení tu podobných záhad a bájných míst zůstalo více.

Příroda a krajina Rakovnicka je hlavním turistickým a rekreačním potenciálem destinace. Je příjemné, že i do těch nejcennějších partií destinace vedou značené turistické trasy a výjimečnosti přírody a krajiny Rakovnicka tak mohou poznávat i obyčejní příznivci přírody, kteří rádi putují malebnou krajinou.

Naše Rakovnicko

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1