MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Fiche 15 Lesnická infrastruktura

Lesy dostupné a zábavné

Podporované aktivity z Programu rozvoje venkova (PRV): 

  • Lesnická infrastruktura - hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest, obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. 

 

PRV publicita