MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

schválení

Finální verze koncepční části Strategie CLLD MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 je ke stažení ve složce Dokumenty
čára

NÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka a Kristýna

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti na RO SZIF.

Výsledek o doporučení projektů k podpoře ke shlédnutí zde (74.03 kB)

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Historie a památky

Poznávání historie a stavitelských památek Rakovnicka je fascinující dlouhá cesta proti proudu času. Hrad Křivoklát, jedno z nejvýznamnějších královských sídel české historie, gotická perla mezi hrady. Krakovec, jehož architektura je posledním krokem ve vývoji českých hradů, poslední útočiště Mistra Jana Husa. Romantické trosky hradu Týřova a Jenčova, tajemnostmi opředené torzo strážního hradu Džbán. Empírový zámek Slabce, kterému působivou kulisu vytváří anglický park. Zámek v Olešné, který začíná po letech chátrání ožívat. Zámeček Svatý Hubert u Jesenice, bývalá lovecká rezidence hrabat Černínů.

Řadu cenných stavitelských památek má město Rakovník. Gotický chrám svatého Bartoloměje s dřevěnou zvonicí, nejcennější v Česku a považovanou za přední stavbu tohoto druhu v Evropě, dvě gotické brány - Pražskou a Vysokou s vyhlídkovým ochozem ve výšce 46 m, barokní radnici a řadu měšťanských domů na Husově náměstí.

Hranice Česka svým významem přesahují pravěké kamenné řady u Kounova, čtrnáct několik set metrů dlouhých megalitických linií z křemencových balvanů, pro které hledají odborníci i laici vysvětlení už desítky let. Drobnou, ale věhlasem proslulou památkou je opuková hlava keltského héroa, objevená v roce 1943 u Mšeckých Žehrovic. 

Zajímavá místa najdou na Rakovnicku i příznivci vojenské historie. Opevnění města Rakovníka, husitské valy u Kůzové, osobnost rozvědčíka Jaroslava Fraňka z Nezabudic, pomník parašutisty Arnošta Mikše u Požárů, bitva u Rakovníka, poslední před osudovým střetem na Bílé Hoře v roce 1620.

Z lidové architektury a historického venkovského urbanismu je nejvýznamnější stavbou Hamousův statek ve Zbečně, který patří k nejcennějším roubeným domům ve středních Čechách. Za prohlídku stojí venkovská památková zóna ve Skryjích a Rousínově. Unikátem jsou opukové domy a hospodářská stavení na severu Rakovnicka.

Stovky položek obsahuje naše databáze památek. Najdete v ní informace o známých, méně známých i zapomenutých svědcích zdejší historie.

Naše Rakovnicko

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3