MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

OPTAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Nový operační program, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, je zacílen na podporu malých a středních podniků v území MAS.

Pro území Rakovnicka jsou alokovány cca 4 mil. Kč, které mohou podnikatelé využít pro modernizaci a zvýšení konkurenceschopnosti svého podnikání. 

Minimální výše dotace v případě OP TAK je 125 000,- Kč, maximální pak 1 mil. Kč., tedy celkové výdaje projektů vždy v rozmezí 250 000 - 2 mil. Kč. Spoluúčast pro žadatele byla ŘO stanovena na 50%.

U realizovaných projektů budou ze strany řídícího orgánu hodnoceny především následující přínosy pro podniky: 

A) Robotizace, automatizace a digitalizace (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících) 

1. fyzický úkon člověka nahrazen fyzickým úkonem stroje, který neslouží přímo k výrobě tzn. opracování vstupního materiálu nebo jeho tvorbě (např. automatické svařovací centrum s automatickým posunem obrobku či vložení/vyložení výrobku/materiálu atp., důraz kladen zejména na manipulátory, inteligentní sklady atd.), a ostatní případy snižující fyzickou náročnost práce 

2. spuštění, zastavení či zahájení úkonu bez zásahu člověka tzn. lidského úsudku (např. výrobní, mezioperační či administrativní vč. účetních úkonů – míněn např. výpočet základu ceny dle potřebného času na zakázku podle obdržené objednávky, automatické zastavení procesu při detekci chyby) 

3. digitalizace procesu vývoje výrobku (virtualizace např. CAD), systémová evidence skladových a materiálových zásob, el.příjem objednávek (nikoliv e-mail), pořízení IS (ERP/MES/APS apod.)

B) Web, cloud, online prvky (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících) 

1. eshop – tvorba či aktualizace webových stránek s integrací skladového hospodářství/termínu dodání (skladové zásoby nebo výrobní kapacity = online propojení se systémem skladového hospodářství nebo systémem plánování výroby) 

2. cloud computing (např. dočasná licence pro 3D modeling zboží na eshop, pronájem) 

3. cloud (úložiště atp.) 

C) Infrastruktura (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících) 

1. komunikační infrastruktura – kabeláž, servery, převodníky, modemy, routery 

2. identifikační prvky – čarové/QR kódy, RFID, čtečky, tablety apod. 

3. výpočetní technika 

D) Integrace – povinné – integrace musí proběhnout alespoň na úrovni pořizované/ých a stávající/ch technologie/í nebo různých pořizovaných (např. výrobní technologie + data z výroby/plán výroby; eshop + skladové hospodářství; infrastruktura, identifikační prvky + IS; manipulátor + výrobní technologie/IS atp).  

Pro splnění požadavků je vždy nutné splnit alespoň některou z položek spadajících pod A – C a současně D. 

 

Ze strany řídícího orgánu OP TAK již došlo k vyhlášení výzvy. Vyhlášení výzvy MAS je plánováno na podzim roku 2023. Aktuálně v území stále probíhá komunikace s potencionálními žadateli a konzultace jejich projektových záměrů. 

Pokud i Vy chcete modernizovat svůj podnik, zvýšit svoji konkurenceschopnost, máte zajímavé nápady, neváhejte se na nás obrátit. Konzultace je vždy nezávazná a samozřejmě zdarma. Rádi Vám pomůžeme Vaše plány realizovat. 

Období MAS

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4