MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Fiche 10 Podnikání

Fiche 10 Podnikání

Cílem je podpořit zakládání a rozvoj nezemědělských činností na venkově, vznik nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech včetně rozvoje služeb a zázemí agroturistiky.

Podporované aktivity z Programu rozvoje venkova (PRV): 

  • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností  -  stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí), pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání), doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně), nákup nemovitosti 

Přehled vyhlášených výzev, jejichž součástí byla Fiche 10:

Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Počet přijatých žádostí ve Fichi 10
Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 od 3. 5. 2018 do 11. 6. 2018   
Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 od 19. 12. 2018 do
4. 2. 2019 
 
Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 od 8. 2. 2021 do 16. 4. 2021   

PRV publicita