MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Fiche 2 Zemědělský podnik

Fiche 2 Zemědělský podnik

Zemědělství je podpořeno s cílem zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků, rozvoji místního trhu, a zkrácení dodavatelského řetězce.

Podporované aktivity z Programu rozvoje venkova (PRV): 

  • Investice do zemědělských podniků -  hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě (prvovýrobě), investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci, investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. 

Přehled vyhlášených výzev, jejichž součástí byla Fiche 2:

Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Počet přijatých žádostí
Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 od 22. 1. 2017 do 26. 2. 2018  
Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 od 3. 5. 2018 do 11. 6. 2018   
Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020   
Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 od 8. 2. 2021 do 16. 4. 2021   

PRV publicita