MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Interní postupy IROP

MAS Rakovnicko má zpracované interní postupy, které definují postupy vyhlášení a změn výzev, příjmu projektových záměrů mimo MS2021+, jednání orgánů MAS Rakovnicko k projednání projektových záměrů podaných do výzev MAS Rakovnicko, posouzení souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD a další povinnosti MAS Rakovnicko plynoucí z dokumentu Akceptace programového rámce IROP integrované strategie CLLD.

Interní postupy jsou k dipozici ke stažení v sekci Dokumenty včetně Etického kodexu, který je závazný pro všechny osoby podílející se na hodnocení a výběru projektových záměrů. 

Období MAS

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1