MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

CLLD 11 Hasiči

Opatření CLLD 11 Hasiči

Kvalitnější zázemí Jednotek požární ochrany II., III. a V. stupně

Cílem je zodolnění stanic JPO a podporu investic do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo související s výkonem služby jednotek požární ochrany II. a III. stupně. 

Podporované aktivity z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

  • Zodolnění stanic základních složek IZS JPO II. a JPO III. - stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS. Výstavba nových garážovacích prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti tedchniky a prostředků k nasazení, pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz stanice, vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které mají dopad na vznik lesních požárů, pořízení mobilní kontejnerové elektrocentrály.

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
3.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Hasiči od 1. 10. 2018 do
31. 1. 2019
1

 

Přijaté žádosti o podporu:

Název projektu Název žadatele Stav
Přístavba hasičské zbrojnice Jesenice - 1. etapa Město Jesenice Projekt podpořen a zrealizován

 

Celková alokace opatření je 2 945 640,30 Kč.
V realizaci jsou projekty za celkem 2 945 640,30 Kč.
Nevyčerpaná částka činí 0 Kč Kč.
Toto opatření již nebude v žádné výzvě vyhlášeno.

Hasiči

IROP publicita