MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Na cestě k Vám (OPZ+)

Operační program Zaměstnanost plus (OP Z+)

V programovém období 2021 - 2027 jsou místní akční skupiny (MAS) prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) zapojeny do OP Z+ napřímo. CLLD je zahrnut do specifického cíle Posílení aktivního začleňování a podpory rovných příležitostí, nediskriminace a aktivní účasti a zlepšení zaměstnatelnosti, zejména v případě znevýhodněných skupin. V rámci tohoto specifického cíle tak bude umožněna realizace aktivit, které svojí podstatou patří do CLLD, přičemž tyto aktivity budou primárně realizované právě prostřednictvím MAS na základě schválených strategií CLLD. Půjde tedy o podporu místních aktérů založenou na hlavních principech a atributech komunitně vedeného místního rozvoje. 

Cílem podpory prostřednictvím CLLD v OP Z+ je především podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí v prostředí venkova. Jde o podporu konkrétních cílových skupin:

 • rodiny s dětmi
 • senioři
 • pečující osoby
 • osoby s nízkou mírou kvalifikace
 • osoby obtížně (hůře) uplatnitelných na trhu práce 

Podpůrné intervence směřují zejména do oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb. Intervence, respektive aktivity projektů MAS jsou realizovány v přirozeném prostředí těchto osob, tj. na venkově, kde tyto osoby žijí či pracují. Projekty MAS primárně přispějí ke zlepšení životní situace osob s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb. 

Jde hlavně o realizaci projektů zacílených na konkrétní jedince v území obce či města (nikoli na anonymní klienty, které teprve po zahájení realizace MAS vyhledává či oslovuje k účasti v projektu). 

Individuální projekty MAS:

 • jsou konkrétně zacílené na podporu předem identifikovaných osob žijících v daném území;
 • využívají místní zdroje, mají lokální rozměr a dosah a přímou vazbu na místní veřejné služby, zaměstnavatele a podniky
 • podporují, posilují a rozvíjí komunitní principy a komunitní život (jde v nich o vzájemnou spolupráci, snahu o budování funkčních partnerství, aktivizaci zdrojů ke svépomoci, otevřenou a transparentní komunikaci, sdílení, společné řešení a realizaci netradičních nápadů a neobvyklých - inovativních způsobů řešení)
 • se vyznačují praktičností a pragmatičností svého zaměření a jednoduchostí zvolených postupů k řešení daných problémů. 

Podporovány jsou tak aktivity s přímým dopadem na podpořené osoby či členy komunity, obce či města. Jedná se primárně o přímou práci s cílovými skupinami.

Součástí projektů MAS jsou terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí, popřípadě lokální ambulantní programy s dobrou místní i časovou dostupností i pro osoby závislé na pomoci svých blízkých nebo jiných pečujících osob. 

Oblasti zaměření projektů MAS:

 • Programy směřující k aktivizaci a participaci cílových skupin a zvyšující jejich zapojování se do života v obci či komunitě - komunitní (sociální) práce, včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center.
 • Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí.
 • Aktivity podporující rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemé pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci.
 • Podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče.
 • Zaměstnanostní programy s cílem přispět ke snížení lokální zaměstnanosti. 
 • Posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení. 

Obecně jsou prostřednictvím CLLD podporovány tyto konkrétní cílové skupiny:

 • děti a dospívající
 • rodiny s dětmi
 • dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním
 • osoby v postproduktivním věku a senioři
 • pečující osoby
 • osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení
 • osoby s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace
 • nízkokvalifikované osoby a osoby obtížně (hůře) uplatnitelné na trhu práce
 • odborní pracovníci místních nestátních neziskových organizací, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a podnikatelů
 • participující členové komunity. 

 

Na cestě k Vám - podpora terénní sociální práce ve venkovských lokalitách okresu Rakovník, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000986

Zobrazeno 1-30 ze 35
První rok úspěšného fungování projektu Na cestě k Vám je za námi 1

První rok úspěšného fungování projektu Na cestě k Vám je za námi

Datum: 26. 6. 2024

Připravili jsme vyhodnocení dalších šesti měsíců realizace projektu Na cestě k Vám

Pozvánka_setkání_11.6.2024

Projekt Na cestě k Vám oslaví rok svého fungování!

Datum: 16. 5. 2024

Pro starosty zapojených obcí připravujeme informační setkání

Hledáme posilu do týmu projektu "Na cestě k Vám"

Datum: 14. 2. 2024

Na pozici terénního sociálního pracovníka hledáme kolegu či kolegyni na 0,75 úvazku

Obce zapojené do OPZ+

O zapojení do projektu "Na cestě k Vám" projevily zájem další obce

Datum: 12. 2. 2024

Za prvních šest měsíců realizace se počet participujících obcí rozšířil

Prvních 6 měsíců realizace projektu je za námi

Datum: 20. 12. 2023

Projekt Na cestě k Vám v území úspěšně běží již šest měsíců

"Na cestě k Vám" také v místním tisku

Datum: 9. 8. 2023

Děkujeme týdeníku Raport za prostor věnovaný našemu projektu

V červenci zahájíme realizaci projektu "Na cestě k Vám..."

Datum: 29. 6. 2023

V úterý 20. 6. 2023 proběhlo setkání se starosty zapojených obcí. Od července tak můžeme zahájit realizaci projektu

Setkání starostů obcí zapojených do projektu "Na cestě k Vám"

Datum: 6. 6. 2023

Před zahájením realizace projektu uspořádáme pro starosty zapojených obcí informační setkání

Nabídka pracovního místa - terénní sociální pracovník/ pracovnice

Datum: 29. 5. 2023

Do týmu projektu "Na cestě k Vám" hledáme kolegu nebo kolegyni

Projekt Na cestě k Vám splnil podmínky věcného hodnocení

Datum: 23. 3. 2023

Projekt splnil podmínky věcného hodnocení, s výhradou

Projekt Na cestě k Vám splnil podmínky formálního hodnocení

Datum: 19. 1. 2023

V hodnocení formálních náležitostí jsme uspěli.

S OPZ+ to nevzdáváme

Datum: 13. 12. 2022

Znovu jsme podali žádost o podporu v operačním programu Zaměstnanost +

Projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení

Datum: 21. 11. 2022

Projekt nevyhověl podmínkám věcného hodnocení ze strany řídícího orgánu

Projekt Na cestě k Vám vyhověl v hodnocení formálních náležitostí

Datum: 8. 9. 2022

Projekt Na Cestě k Vám splnil podmínky pro hodnocení formálních náležitostí.

Podání žádosti o podporu projektu Na cestě k Vám

Datum: 3. 8. 2022

Projektový tým dokončil zpracování žádosti o podporu.

Mapa participujících obcí

Obce MAS se zapojují do projektu

Datum: 28. 6. 2022

Projektový tým MAS představuje projekt dalším obcím v regionu

Výjimka na 0 % spolufinancování pro MAS

Datum: 10. 6. 2022

Vedení MPSV ČR schválilo výjimku pro MAS

Pozitivní postoj obcí k finanční spoluúčasti na realizaci projektu

Datum: 20. 5. 2022

Pozitivní zpětná vazba obcí v otázce finanční spoluúčasti

Požadavek na 5 % spoluúčast obcí při financování projektu

Datum: 29. 4. 2022

Ze strany řídícího orgánu došlo ke změně požadavků na financování projektu

Obce MAS se zapojují do projektu OPZ+

Datum: 22. 4. 2022

Další obce regionu projevily zájem o zapojení do projektu

Realizace komunitních aktivit v rámci OPZ+

Datum: 1. 4. 2022

Na základě poptávky některých obcí byla do projektu zahrnuta také další aktivita v podobě realizace komunitních aktivit.

Obce v MAS se zapojují do projektu OPZ+

Datum: 29. 3. 2022

Probíhají další jednání s obcemi o jejich zapojení do projektu připravovaného v rámci OPZ+

"Na cestě k Vám"

Datum: 1. 3. 2022

Projekt připravovaný v rámci OPZ + má svoje jméno

Obce v MAS se zapojují do projektu OPZ+

Datum: 25. 2. 2022

Další obce v regionu projevily zájem o zapojení do projektu v rámci OPZ+

Jednání s aktéry v sociální oblasti

Datum: 31. 1. 2022

V rámci přípravy projektu z OPZ+ se průběžně uskutečnila řada jednání s důležitými aktéry v sociální oblasti v rámci regionu.

Setkání s mikroregionem Kněževes

Datum: 27. 1. 2022

Projekt OPZ+ MAS Rakovnicko

Obce v MAS se zapojují do projektu OPZ+

Datum: 26. 1. 2022

Projekt OPZ+ MAS Rakovnicko

Setkání v Posázaví

Datum: 20. 1. 2022

Projekt OPZ+ MAS Rakovnicko

Zahájena příprava projektu "Zaměstnanost"

Datum: 7. 1. 2022

Projekt OPZ+ MAS Rakovnicko

Setkání k projektu "Zaměstnanost"

Datum: 5. 1. 2022

Projekt OPZ+ MAS Rakovnicko

Zobrazeno 1-30 ze 35

Období MAS

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4