MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

ČB

    Registrace na letošní ročník Čisté Berounky byla již ukončena! Děkujeme všem, kteří se rozhodli vyrazit              s námi. Těšíme se na viděnou 22. 4. 2023 AHOJ!

 

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Stav podpořených projektů zaměřených na vzdělávání

k 16. 10. 2019

Čerpání alokace na aktivity projekty zaměřené na vzdělávání podpořené z IROP

Celková alokace finančních prostředků na infrastrukturu pro vzdělávání z IROP byla Místní akční skupinou Rakovnicko stanovena na 42 117 900 Kč, přičemž spoluúčast ze strany žadatelů byla stanovena ve výši 5 %, dotační část tvoří celých 95 %. 

 

Čerpání alokace v rámci doposud vyhlášených výzev pro příjem žádostí o podporu

2. výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání

Počet přijatých projektů celkem 5
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 1
Infrastruktura zákadních škol 3
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 1
Celkové způsobilé výdaje - celkem 36 108 888,80Kč
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 12 273 707,27 Kč
Infrastruktura zákadních škol 21 931 049,00 Kč
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 1 904 132,53 Kč

 

6. výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání

Počet přijatých projektů celkem 2
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 0
Infrastruktura zákadních škol 2
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 0
Celkové způsobilé výdaje - celkem 4 244 857,19 Kč
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 0 Kč
Infrastruktura zákadních škol 4 244 857,19 Kč
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 0 Kč

 

Zbývající alokace k vyčerpání

Nevyčerpanou alokaci tvoří 1 764 154 Kč. Tato alokace bude vyhlášena v 10. výzvě MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání.

VZdělávání IROP

Čerpání alokace na aktivity projekty zaměřené na vzdělávání podpořené z PRV

Výzva na podporu opatření CLLD 20 Základní služby a obnova vesnic podporující jako jednu z osmi aktivit Mateřské a základní školy doposud nebyla vyhlášena. Tato výzva bude obsahovat dalších 7 aktivit (Veřejná prostranství, obchody pro obce, hasičské zbrojnice, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení, stezky, muzea a expozice). Celková alokace na výzvu bude 10 milionů Kč. 

Datum vložení: 16. 10. 2019 11:28
Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2019 11:47
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona