MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

CLLD 4 Doprava

Opatření CLLD 4 Doprava

Bezpečná doprava a cyklodoprava

Cílem je zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích a městech, přispívání ke snižování emisí z dopravy pořizováním nízkoemisních či bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu a vytvoření moderních cyklostezek pro podporu cyklistické dopravy do zaměstnání, do úřadů a do škol. 

Podporované aktivity:

  1. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - výstavba komunikací pro cyklisty a liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací;
  2. Opatření ke zvyšování bezpečnosti dopravy - rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
1.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Doprava od 14. 3. 2018 do 4. 5. 2018 1
5.Výzva MAS Rakovnicko -IROP- Doprava

od 1. 3. 2019 do 17. 5. 2019

3
9.Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Doprava od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 5

Přijaté žádosti o podporu:

Název projektu Název žadatele Stav
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Žatecká, Jesenice okr. Rakovník Město Jesenice Projekt podpořen a zrealizován
Chodníky Kolešovice Obec Kolešovice Projekt podpořen a zrealizován
Stavba nových chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení ve vybraných ulicích města Jesenice Město Jesenice Projekt podpořen a zrealizován
Kněževes - chodník Husovo náměstí - IV. etapa Městys Kněževes Projekt podpořen a zrealizován
Oprava chodníků v okolí školy Obec Krušovice Projekt podpořen a zrealizován
Oprava chodníků v obci Smilovice Obec Smilovice Projekt podpořen
Výstavba chodníku podél silnice II/229 v obci Hředle Obec Hředle Projekt podpořen a zrealizován
Prodloužení chodníku a rekonstrukce veřejného osvětlení v Oráčovské ulici, Jesenice u Rakovníka Město Jesenice Projekt nepodpořen z důvodu nedostatečné alokace opatření
Rekonstrukce chodníků v obci Skryje Obec Skryje Projekt podpořen a zrealizován

 

Celková alokace opatření je 14 864 975,52 Kč.
V realizaci jsou projekty za celkem 14 492 808,86 Kč.
Nevyčerpaná částka činí 372 166,66 Kč (větší část byla přesunuta do CLLD 5 Vzdělávání).
Toto opatření již nebude v žádné výzvě vyhlášeno.

Stav čerpání CLLD 4 DOprava

IROP publicita