MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Fiche 12 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 12 Neproduktivní investice v lesích

Cílem je zvýšení kvality a zlepšení sítě lesních cest, environmentálních a společenských funkcí lesů pro místní obyvatele i návštěvníky, kteří zde mohou trávit volný čas a přitom se dozvědět, jak ho v lesích trávit šetrně s ohledem na ekosystém lesa. 

Podporované aktivity z Programu rozvoje venkova (PRV): 

  • Neproduktivní investice v lesích - posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

 

  • PRV publicita