MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Čistá Berounka 2018

ČISTÁ BEROUNKA 2018

Tisková zpráva z akce

Čistá Berounka 2018 - Tisková zpráva

 

Trasou úklidu byl pro rok 2018 organizátory zvolen tradiční úsek Zvíkovec – Roztoky o celkové délce 18,7 km, bylo tedy uklizeno celkem 37,4 km břehů malebného Křivoklátska.

 

Celá akce proběhla hladce díky přenádhernému počasí, které kancelář MAS objednala, a které bylo doručeno na hodinu přesně (děkujeme!). Při letošní akci se nám 6 dobrovolníků nedobrovolně vykoupalo, ale i tak se všichni v cíli sešli s úsměvem. Náladu zvedali i slunící se bobři a nutrie na kmenech zakotvených stromů, jeden akční labuťák a rodinka kačenek.

 

Po hromadném příjezdu do Zvíkovce si dobrovolníci rozdělili lodě a vydali se organizovaně čistit trasu spolu se silnou podporou hasičů Skryje a jejich motorového člunu. Kontejner se podařilo naplnit hned ve Skryjích, což je cca první třetina trasy čištění. Do Skryj byl kvůli časovému skluzu způsobenému zdržením u skládky v první třetině úseku přesunut i oběd. Během čištění znělo z různých lodí i břehů „letos už toho tolik není“….“jojo, je toho bordelu méně, je to tu čistší“. Zdání klame, číslo nasbíraného odpadu tomu totiž nenasvědčuje.    

 

Do konce trasy, tedy do Roztok, jsme se dostali o 2 hodiny později, než bylo původně plánováno. Za pot a dřinu, natlučená kolena, ošlehané ruce a tuny odpadu, jsme si u ohně mohli všichni společně odpočinout a vychutnat si propečený špekáček, usušit se, ohřát rozmáčené nohy a pochválit se za odvedenou práci.

 

Ačkoliv se jedná o 13. ročník Čisté Berounky, letošní rok byl již 14. v pořadí v konání této akce. Na počátku všeho byl totiž ročník „nultý“.  Tuto akci zahájil právě prvními ročníky Petr Bendl a Vilém Žák, kteří si dali za cíl uklidit následky povodní z roku 2002 a pomoci tak navrátit přírodu do původního stavu – sebrat to, co do ní nepatří. Při nultém ročníku bylo nad lidské síly posbírat vše, proto akce pokračovala následující roky.  

 

Poslední 3 ročníky mám na svědomí kompletní zorganizování akce za Místní akční skupina Rakovnicko já, předchozí roky jsem se jí v řadách organizačních pomocníků účastnila. Ráda bych prostřednictvím této tiskové zprávy sdělila, že moje osoba letošním ročníkem v pozici organizátora končí. Uvedu stručně důvody tohoto rozhodnutí.

 

1) Nezamýšlený důsledek - my si tu vychováváme bordeláře

Při posledních ročnících jsou kontejnery po akci naplněny (vlastně přeplněny) běžným komunálním odpadem, jehož nejčastější výskyt je u chatových a rekreačních oblastí, méně pak u stále obydlených oblastí. Cožpak dospělí užívajíc si dovolené a příjemného pobytu u řeky nemají dost rozumu, aby šli a vyhodili odpad do nejbližšího kontejneru? (zavařeniny, pleny, gauč, Cožpak poskytovatelé chatiček nemají dostatek odpovědnosti, aby kromě krásných a upravených chatek k pronájmu nabídli i uklizené okolí?

 

2) Malý zájem těch, kterých se to nejvíce týká

Každý rok žádáme o příspěvek obce, jejichž katastrem vedeme trasu čištění. Prosíme o příspěvek i ostatní obce na toku řeky mimo aktuální úsek čištění. Letos mne osobně zamrzel postoj jedné obce, že prý neprojíždíme-li katastrem obce, nic nedostaneme. Obce, které jsou na toku řeky Berounky, by jednak neuklizený odpad po dešti mohli „obdržet“, jednak jsou součástí regionu Rakovnicko a mohly nám s úklidem pomoci tak, aby naše síly stačily i na jejich katastr. Některé obce na akci přispějí a pomohou nám, některé pro jistotu žádost „neobjeví“, nebo naznačují, že úklid je pro ně passé. Jednotnost tohoto území tkví v tom, že se jedná o část CHKO Křivoklátsko v regionu Rakovnicko, hojně navštěvovanou vodáckými turisty, kteří navštíví z pravidla území, ne jednu obec. Ale jednotnost v péči o toto území z pohledu zajištění čistoty neexistuje. Přitom zveme starosty obcí, zastupitele i místní alespoň k připojení se, když už se v rozpočtu obce nenajde příspěvek. V roce 2017 na akci finančně přispělo 5 obcí a v roce 2018 6 obcí z celkem 16 oslovených, přičemž obec Skryje vždy pomáhá přímo s organizací akce a obec Roztoky zajišťuje místo pro oheň.  Nemohu pominout, že letos ještě jedna obec přislíbila finanční pomoc dodatečně. Z 16 oslovených obcí se tedy do akce zapojuje nejvýše 7, ať už organizačně, nebo finančně. To není ani polovina z daného území.

 

3) Zvládli jsme to my, zvládnete to i vy

Již 14 let Místní akční skupina Rakovnicko, nebo Středočeský kraj (v počátcích), zvládli akci zorganizovat a úspěšně provést. Předávám štafetu obcím, především zastupitelům, aby spojili své síly tak, jako jsme to zvládli my, a své území si vždy před plným rozkvětem vegetace uklidili sami. V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit, ráda nástupcům v organizaci akce pomůžu, sdělím zkušenosti, rady, tipy.

 

4) Jsou zkušenosti, které už nechceme

Ačkoliv účelem této akce je dobrovolné čištění řeky Berounky, máme i tu zkušenost, že někteří z dobrovolníků na námi vypůjčených lodích během minulého ročníku odpluli kamsi a dodnes je nevrátili. Naše společnost poté musela ztrátu lodí uhradit.

 

5) Záda máme jenom jedny...pravda je také jen jedna

Každý rok pro zajištění občerstvení nosíme, nakládáme a skládáme 12kilové balíky vod a 20kilové várnice s vodou, těžká balení pytlů a další nezbytné vybavení, které potřebujeme pro akci. Vzhledem k tomu, že aktuálně jsme v kanceláři na to samy
3 holky, přenechám tuto práci nějakým silákům. A k té pravdě, rozpočet této akce je vždy ztrátový, přičemž tato ztráta je kryta přímo z rozpočtu MAS Rakovnicko. I přes dary, příspěvky a dotace, společnost každoročně doplácí zbývající částku.

 

Čistá Berounka 2018

 

Poděkování

Děkuji za finanční podporu: 

Středočeský kraj
Povodí Vltavy, s. p.
Obec Hracholusky
Obec Zbiroh
Obec Hřebečníky
Obec Nezabudice
Obec Velká Buková
Obec Karlova Ves

Děkuja za darované občerstvení pro dobrovolníky:

Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s.
Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z. s.
Kozí farma Skryje

Děkuji za organizaci a pomoc:

Obec Skryje
Správa CHKO Křivoklátsko
Pan Lukáš Vápeník a Irena Vápeníková
Pan Vladimír Melč
Obec Roztoky
VHČ Pavlíkov, příspěvková organizace
Pavlína Jirsová

Děkuji všem dobrovolníkům za skvělou práci, své kolegyni a našim rodinám za pomoc.

 

Simona Dvořáková

organizátor akcí Čistá Berounka v letech 2016, 2017 a 2018

  

Datum vložení: 18. 4. 2018 12:51
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2021 10:33
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Místní akční skupina

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30