MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Posílení alokace na dopravu a další financování dětských skupin

Závěry z hlasování Pléna MAS

Nejvyšší orgán MAS při svém per rollam hlasování schválil zásadní změnu k opatření CLLD 4 Doprava a CLLD 18 Prorodinná opatření. 

Změny pro opatření CLLD 4 Doprava

Opatření CLLD 4 Doprava podporuje projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti pěší, cyklistické i motorové dopravy a výstavbu cyklostezek. O podporu výstavby nové cyklostezky ze zdrojů CLLD v území již není takový zájem, a navíc zbývající alokace není dostatečná vzhledem k větší finanční náročnosti těchto typů projektů. Nicméně v posledních 2 letech území jasně dalo najevo zoufalou potřebu budování nových a rekonstrukce stávajících nevyhovujících chodníků v obcích do 2 tis. obyvatel. Jak je tato potřeba vidět? Do výzev MAS Rakovnicko na opatření CLLD 4 stále chodí projekty na chodníky a některé z nich již dokonce kvůli nedostatečné alokaci nemohly být podpořeny. MAS Rakovnicko ve svých výzvách obdržela 9 žádostí o podporu zaměřených na budování či rekonstrukce chodníků za celkem 19 581 881 Kč, z toho 3 nemohly být podpořeny právě z důvodu nevystačující alokace, která byla "pouhých" 13 810 520 Kč.  

Po poslední 9. výzvě zbylo v opatření 2,742 mil. Kč vzhledem k nemožnému podpoření hraničního projektu, na který nezbylo 100% požadované částky, ale pouze její polovina, bude tato částka rozdělena znovu v další výzvě MAS. Navíc toto opatření posílí nevyčerpané finanční prostředky z jiných opatření, a to celkem o 2,287 mil. Kč. Další výzvu předpokládá kancelář MAS vyhlásit na podzim 2020, a to na částku 5,029 mil. Kč. 
Změny pro opatření CLLD 8 Sociální podnikání - investice

Vzhledem k dosavadní podpoře pouze 1 projektu a absenci dalších projektových záměrů v konzultacích rozhodlo Plénum MAS svým usnesením k převodu nevyčerpaných finančních prostředků na jiná opatření. Z původní alokace 3 410 999 Kč se alokace snižuje na 1 123 937 Kč a nevyčerpaných 2,287 mil. Kč je přesunuto právě na opatření CLLD 4 Doprava.

Novinka pro podpořený projekt zaměřený na vznik Dětské skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto garat operačního programu Zaměstnanost oslovilo MAS Rakovnicko s žádostí o nalezení způsobu financování chodu dětské skupiny v tzv. meziobdobí, tzn. po ukončení financování z výzvy MAS a před platností zákona o financování dětských skupin. Plénum MAS ve svém usnesení rozhodlo o úpravě Strategie dle požadavků MPSV a přesunu nevyčerpaných finančních prostředků z opatření na podporu zaměstnanosti, sociálních a terénních pracovníků právě na novou výzvu pro zajištění financování chodu již vzniklých dětských skupin. 

 

Datum vložení: 6. 5. 2020 8:32
Datum poslední aktualizace: 6. 5. 2020 9:27
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Aktuality

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2