MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Malé obce mohou čerpat dotační podporu na instalaci fotovoltaických elektráren

Ministerstvo životního prostředí ČR v březnu vyhlašuje výzvu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) výzvu pro předkládání žádostí o podporu dle podmínek Modernizačního fondu. Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie. Jedná o dvě výzvy.

Výzva RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce: příjem žádostí probíhá v období od 1. 3. 2024 - 31. 10. 2024. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Maximální míra podpory nesmí přesáhnout 75 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je alokována částkou 1 mild. Kč.  

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně). Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být podpořeny také systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou FVE instalovány nebo zavedení energetického managementu. 

Oprávněnými žadateli jsou obce do 3 000 obyvatel

Veškeré podrobnosti jsou již k dispozici na webu SFŽP

Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře: příjem žádostí probíhá v období od 1. 3. 2024 - 31. 10. 2024. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Maximální míra podpory se pohybuje v rozmezí 30 - 40% (podle charakteru instalovaných technologií) z celkových způsobilých výdajů. Výzva je alokována částkou 1 mild. Kč.  

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně), sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem umístěným na území obce žadatele nebo na území max. tří vzájemně sousedících obcí. Dále lze podpořit také systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, vynucení investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou FVE instalovány nebo zavedení energetického managementu. 

Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, samosprávné městské obvody a městské části, církve a náboženské společnosti (a jimi evidované právnické osoby), příspěvkové organizace zřízené výše jmenovanými žadateli.

Veškeré podrobnosti jsou již k dispozici na webu SFŽP.

Datum vložení: 1. 2. 2024 10:43
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2024 11:26
Autor: Lucie Paterová

Aktuality

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30