MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Sociální podnik

Sociální podnikání

Obecná pravidla, specifická pravidla a přílohy

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla jsou ke stažení v článku pod textem.
Jedná se o:

 

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

vydání 1.10 aktuálně platné od 27. 10. 2017

 

  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - MAS zpracovává výtah z těchto pravidel přímo pro podporované aktivity (Sociální podniky);

vydání 1.0 platné od 2. 12. 2016

 

  • Výzva MAS Rakovnicko na podporu opatření CLLD 8 Sociální podnikání - infrastruktura;
Datum plánovaného vyhlášení: 2019

 

  • Právním aktem vydaným ŘO IROP.

 

Přílohou této zprávy jsou:

  1. Obecná pravidla (výše zmíněná);
  2. Přílohy Obecných pravidel;
  3. Specifická pravidla upravená dle podporovaných aktivit MAS Rakovnicko;
  4. Přílohy Specifických pravidel relevantních pro aktivitu "Cyklodoprava";

Veškeré dokumenty, včetně Specifických pravidel neupravených MAS Rakovnicko, nalezente zde. 

Přílohy

Obecná pravidla IROP platná od 27. 10. 2017

Obecna-pravidla-IROP_27.10.2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,43 MB

Přílohy Obecných pravidel IROP platných od 27.10.2017

Přílohy Obecná pravidla IROP 27.10.2017.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 13,7 MB
Datum vložení: 6. 11. 2017 16:47
Datum poslední aktualizace: 27. 11. 2017 23:00
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona