MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Modifikace Výzvy č. 13 MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

Oznámení provedené změny

MAS Rakovnicko oznamuje modifikaci 13. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání".

 

Důvodem modifikace je navýšení alokace výzvy MAS o 391 754,38 Kč. Pozor! nezvyšují se tím Maximální celkové způsobilé výdaje pro projekt, ty zůstávají dle pravidel MPIN na částce 1 394 318,93 Kč. Výzva tedy podpoří minimálně 2 projekty. 

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_075) - 68. Výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

5 vzdělávání

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

1.10.2021 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

1.10.2021 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

15.12.2021 16:00

Celková alokace výzvy MAS

1 786 073,31,- Kč

Maximální způsobilé výdaje projektu 1 394 318,93,- Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání 
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura základních škol
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

 

Způsobilí žadatelé:

Obce, Nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

Dokumentace pro žadatele:

Specifická pravidla

obecná pravidla

Přílohy

Znění výzvy MAS

MAS_Rakovnicko_výzva č. 13.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 102,27 kB

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č.1 Kritéria FNaP výzvy 13 vzdělávání.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 21,85 kB

Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.2 Kritéria VH výzvy 13 vzdělávání.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 24,45 kB

Vzor přílohy Portfolio vzdělávacích služeb

Příloha č. 15 - Portfolio vzdělávacích služeb_3.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 176,44 kB

Nové znění výzvy MAS platné od 20.10.2021

MAS_Rakovnicko_výzva č. 13 modifikace_souhlas.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 102,19 kB

Kontrolní list pro hodnocení žádostí

Kontrolní list 13. výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání_souhlas.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 50,59 kB
Datum vložení: 29. 9. 2021 18:43
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2021 8:36
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Výzvy

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1