MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

ČB

    Registrace na letošní ročník Čisté Berounky byla již ukončena! Děkujeme všem, kteří se rozhodli vyrazit              s námi. Těšíme se na viděnou 22. 4. 2023 AHOJ!

 

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Výzva č. 14 MAS Rakovnicko - IROP - Sociální služby

Integrovaný regionální operační program

MAS Rakovnicko vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Rakovnicko - IROP - Sociální služby".

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_072) - 62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

7 Sociální služby

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

1. 10. 2021 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

1. 10. 2021 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

15.12.2021 16:00

Celková alokace výzvy MAS

2 374 462,- Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Terénní sociální služby v aktivitě Rozvoj sociálních služeb - území MAS (obec zahrnutá do MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
- výstavba a stavební úpravy,
které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
- centra denních služeb,
- denní stacionáře,
- týdenní stacionáře,
- domovy pro osoby se zdravotním postižením,
- chráněné bydlení,
- azylové domy,
- domy na půl cesty,
- zařízení pro krizovou pomoc,
- nízkoprahová denní centra,
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
- noclehárny,
- terapeutické komunity,
- odborné sociální poradenství,
- sociálně terapeutické dílny,
- sociální rehabilitace,
- pracoviště rané péče,
- intervenční centra,
- zařízení následné péče
- podpora samostatného bydlení,
- pečovatelská služba,
- osobní asistence,
- odlehčovací služby,
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením,
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
- kontaktní centra,
- terénní programy,
- tísňová péče,
- průvodcovské a předčitatelské služby.
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 

Způsobilí žadatelé:

• Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi

• Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí

• Nestátní neziskové organizace

• Církve

• Církevní organizace

Dokumentace pro žadatele:

Specifická pravidlapřílohy, obecná pravidla.

Přílohy

Znění výzvy MAS

MAS_Rakovnicko_výzva č. 14_final01.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 107,43 kB

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č.1 Kritéria FNaP výzvy 14 sociální služby.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 19,73 kB

Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.2 Kritéria VH výzvy 14 sociální služby.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 19,69 kB

Kontrolní list pro hodnocení žádostí

Kontrolní list výzva č. 14 MAS Rakovnicko-IROP-Sociální služby_souhlas.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 31,98 kB
Datum vložení: 29. 9. 2021 18:41
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2021 8:37
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Výzvy

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30