MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

ČB

 

       Čistá Berounka se bude konat v sobotu, 22. 4. 2023.  Registrace byla již spuštěna! Vyplňte registrační formulář a přidejte se k nám! Kapacita pro pěsí účastníky byla naplněna. Děkujeme! Vodáci se stále mohou hlásit prostřednictvím registračního formuláře. 

 

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Ukončená výzva č. 4 MAS Rakovnicko - IROP - Sociální služby

Integrovaný regionální operační program

4. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Rakovnicko - IROP - Sociální služby".

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_072) - 62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

7 Sociální služby

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

1. 10. 2018 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

1. 10. 2018 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

31. 1. 2019 12:00

Celková alokace výzvy MAS

3.750.000,- Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Terénní sociální služby v aktivitě Rozvoj sociálních služeb - území MAS (obec zahrnutá do MAS) musí mít zrealizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,

- výstavba a stavební úpravy,

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

- centra denních služeb,

- denní stacionáře,

- týdenní stacionáře,

- domovy pro osoby se zdravotním postižením,

- chráněné bydlení,

- azylové domy,

- domy na půl cesty,

- zařízení pro krizovou pomoc,

- nízkoprahová denní centra,

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

- noclehárny,

- terapeutické komunity,

- odborné sociální poradenství,

- sociálně terapeutické dílny,

 

Způsobilí žadatelé:

• Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi

• Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí

• Nestátní neziskové organizace

• Církve

• Církevní organizace

Dokumentace pro žadatele:

Specifická pravidla a přílohy, obecná pravidla ZDE

Hodnocení žádostí bude probíhat dle aktuálních platných interních postupů MAS. 

Přílohy

Kontrolní listy

KL_V3_připomínky ŘO_souhlas.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 103,47 kB

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti[1].xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 11,64 kB

Kritéria Věcného hodnocení

Příloha č.2 Kritéria VH.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,24 kB

Znění Výzvy MAS

MAS_Rakovnicko_výzva č. 4_final01.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 107,91 kB

Stav přijatých projektů

Snímek obrazovky 2019-03-25 v 17.32.49.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 40,98 kB

Stav projektů po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti

Snímek obrazovky 2019-07-08 v 9.54.05.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 46,49 kB

Stav projektů po věcném hodnocení

Snímek obrazovky 2019-07-08 v 9.55.11.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 46,52 kB

Stav projektů po Závěrečném ověření způsobilosti

Snímek obrazovky 2019-07-08 v 9.55.51.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 46,53 kB

Seznam projektů s právním aktem

Snímek obrazovky 2020-01-03 v 12.32.52.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 47,65 kB

Seznam projektů v realizaci

Snímek obrazovky 2020-01-03 v 12.33.02.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 46,91 kB
Datum vložení: 7. 2. 2019 12:47
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2020 12:33
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Výzvy

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2