MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

čáraNÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára...a také jsme dne 26.7.2021 předložili řídícímu orgánu koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko na nové programové období 2021 - 2027Zde uveřejňujeme, co je v procesu příprav na následující programové období nového 👍 
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti na RO SZIF. Výsledek o doporučení projektů k podpoře ke shlédnutí zde (74.03 kB)

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Ukončená 7. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program

MAS Rakovnicko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o dotaci

7. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 

1. Podporované aktivity:

 • Vznik nového sociálního podniku

založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem

 • Rozšíření podniku

v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
- rozšíření nabízených produktů a služeb,
- rozšíření prostorové kapacity podniku,
- zavedení nových technologií výroby,
- zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

 •  Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

 

2. Termín vyhlášení výzvy:

 • 17. 5. 2019 od 12:00

3. Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 

 • od 17. 5. 2019 12:00 do 9. 8. 2019 do 12:00 hod.

 

4. Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:

 • Výzva IROP - (06_16_074) - 65 „Sociální podnikání - integrované projekty CLLD.“ - SC4.1
 • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy č. 100/06_16_074/CLLD_16_02_020 7. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

 

5. Finanční alokace na výzvu:

3 410 999,50,- Kč

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů Výzvy č. 7 v pátek 31. 5. 2019 od 9:30 hodin v kanceláři MZE Lubenská 2250, 269 01 Rakovník. Registrace je nutná na dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz

 

Aktuální dokumenty k Výzvě č. 7

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

 

PRV

Přílohy

Seznam přijatých projektů

Snímek obrazovky 2020-01-03 v 11.58.37.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 41,83 kB
Datum vložení: 9. 8. 2019 12:09
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2020 12:10
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Výzvy

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5