MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

čáraNÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára...a také jsme dne 26.7.2021 předložili řídícímu orgánu koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko na nové programové období 2021 - 2027Zde uveřejňujeme, co je v procesu příprav na následující programové období nového 👍 
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti na RO SZIF. Výsledek o doporučení projektů k podpoře ke shlédnutí zde (74.03 kB)

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Ukončená 6. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

Integrovaný regionální operační program

6. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 

1. Podporované aktivity:

 • Infrastruktura předškolního vzdělávání
 • Infrastruktura základních škol
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 

2. Termín vyhlášení výzvy:

 • 1. 3. 2019 od 12:00

3. Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 

 • od 1. 3. 2019 12:00 do 24. 5. 2019 do 12:00 hod.

 

4. Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:

 • Výzva IROP - (06_16_075) - 68. Výzva -  Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní uční - integrované projekty CLLD - SC4.1
 • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy č. 306/06_16_075/CLLD_16_02_020 6. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

 

5. Finanční alokace na výzvu:

5 930 003,34,- Kč

 

MAS pořádala pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů Výzvy č. 6 v pondělí 4. března 2019 oo 9:30 hodin v zasedací místnosti MZE Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

 

Aktuální dokumenty k Výzvě č. 6

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

 

PRV

Přílohy

Znění výzvy MAS

MAS_Rakovnicko_výzva č. 6_modifikace1_připomínky ŘO_souhlas.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 101,65 kB

Kontrolní list

Kontrolní list 6.výzva MAS Rakovnicko-IROP-vzdělávání_připomínky ŘO_souhlas.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 60,41 kB

Příloha č. 1 Kritéria formální hodnocení a přijatelnosti

Příloha č.1 Kritéria FNaP vzdělávání.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 12,73 kB

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.2 Kritéria VH vzdělávání.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 17,67 kB

Specifická pravidla

Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,74 MB

Přílohy specifických pravidel

Prilohy_Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,71 MB

Obecná pravidla

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_06032019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,72 MB

Přílohy obecných pravidel

Prilohy_Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_06032019(1).zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,6 MB

Seznam přijatých projektů

Snímek obrazovky 2019-07-08 v 9.29.34.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 46,28 kB

Seznam projektů po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti

Snímek obrazovky 2019-07-08 v 9.29.55.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 47,13 kB

Seznam projektů po Věcném hodnocení

Snímek obrazovky 2020-01-03 v 11.59.19.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 52,77 kB

Seznam projektů po výběru ze strany MAS

Snímek obrazovky 2020-01-03 v 12.03.29.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 53,39 kB

Seznam projektů po Závěrečném ověření způsobilosti

Snímek obrazovky 2020-01-03 v 12.03.41.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 52,97 kB

Seznam projektů s právním aktem

Snímek obrazovky 2020-01-03 v 12.26.51.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 54,13 kB
Datum vložení: 29. 5. 2019 12:00
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2020 12:28
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Výzvy

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5