MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

ČB

    Registrace na letošní ročník Čisté Berounky byla již ukončena! Děkujeme všem, kteří se rozhodli vyrazit              s námi. Těšíme se na viděnou 22. 4. 2023 AHOJ!

 

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Ukončená 12. výzva MAS Rakovnicko - IROP - sociální bydlení

Integrovaný regionální operační program

Ukončená 12. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální bydlení

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_18_107) - 85. Výzva IROP - Sociální bydlení - CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

7 Sociální služby

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

19. 2. 2020 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

19. 2. 2020 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

20. 3. 2020 16:00

Celková alokace výzvy MAS

2 355 270,- Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy. 

Cílová skupina:

Osoby v bytové nouzi:
- osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),
- osoby v nízkoprahové noclehárně,
- osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
- muži a ženy v azylovém domě,
- matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
- úplné rodiny v azylovém domě,
- osoby v domě na půli cesty,
- osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),
- osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
- žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
- osoby po opuštění věznice,
- osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
- osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
- muži a ženy v seniorském věku,
- invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
- osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
- osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,
- osoby v nezákonně obsazené budově,
- osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
- osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
- osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),
- osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
- osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,
- osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

Způsobilí žadatelé:

Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:

  • 06 Integrovaný regionální operační program
  • IROP - (06_16_072) - 62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

  • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy následující: č. 051/06_18_107/CLLD_16_02_020 - 12. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální bydlení

Dokumentace pro žadatele:

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

6. Vzor přílohy č. 13

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

Seminář pro žadatele

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 28. 2. 2020 od 9:30 v kanceláři MAS Rakovnicko (Lubenská 2250, Rakovník 269 01). Registraci proveďte na 606 788 143, nebo dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz (/at/ nahraďte zavináčem).

PRV

Přílohy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB

Pż°lohy_vyd†n°_1.13._üistopis.zip

Pż°lohy_vyd†n°_1.13._üistopis.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,95 MB

Příloha č.2 Kritéria VH.xlsx

Příloha č.2 Kritéria VH.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,24 kB

Příloha č.1 Kritéria FNaP.xlsx

Příloha č.1 Kritéria FNaP.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 12,76 kB

MAS_Rakovnicko_výzva č. 12_final01.xlsx

MAS_Rakovnicko_výzva č. 12_final01.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 100,96 kB

Vzor přílohy č. 13 schopnost předfinancování projektového záměru.docx

Vzor přílohy č. 13 schopnost předfinancování projektového záměru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 93,87 kB

Prilohy_Specificka-pravidla_85_SC-2-1_CLLD_1-0_final.zip

Prilohy_Specificka-pravidla_85_SC-2-1_CLLD_1-0_final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 9,25 MB
Datum vložení: 27. 3. 2020 12:35
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2022 8:07
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Výzvy

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30