MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

ČB

 

       Čistá Berounka se bude konat v sobotu, 22. 4. 2023.  Registrace byla již spuštěna! Vyplňte registrační formulář a přidejte se k nám! Kapacita pro pěsí účastníky byla naplněna. Děkujeme! Vodáci se stále mohou hlásit prostřednictvím registračního formuláře. 

 

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Ukončená 11. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program

11. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Výzva MAS č. 11 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_074) - 65. Výzva IROP - Sociální podnikání - CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

8 Sociální podnikání - investice

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

31. 1. 2020 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

31. 1. 2020 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

6. 3. 2020 12:00

Celková alokace výzvy MAS

3 410 999,50 Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

1. Vznik nového sociálního podniku
- založením nového podnikatelského subjektu,
- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem
2. Rozšíření podniku
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
- rozšíření nabízených produktů a služeb,
- rozšíření prostorové kapacity podniku,
- zavedení nových technologií výroby,
- zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Cílová skupina:

- Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok;
- Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců;
- Osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení;
- Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení;
- osoby se zdravotním postižením podle §67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.

Způsobilí žadatelé:

Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění; Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodník korporacích v platném znění; nestátní neziskové organizace; církve;
církevní organizace;

Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:

  • 06 Integrovaný regionální operační program
  • IROP - (06_16_074) - 65. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

  • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy následující: č. 130/06_16_074/CLLD_16_02_020 - 11. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Dokumentace pro žadatele:

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

6. Vzor přílohy č. 13

7. Vzor přílohy č. 14

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

Seminář pro žadatele

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. 2. 2020 od 10:00 v kanceláři MAS Rakovnicko (Lubenská 2250, Rakovník 269 01). Registraci proveďte na 606 788 143, nebo dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz (/at/ nahraďte zavináčem).

PRV

Přílohy

Vzor přílohy č. 14 připravenost žadatele .docx

Vzor přílohy č. 14 připravenost žadatele .docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 93,22 kB

Vzor přílohy č. 13 schopnost předfinancování projektového záměru.docx

Vzor přílohy č. 13 schopnost předfinancování projektového záměru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 93,87 kB

MAS_Rakovnicko_výzva č. 11.xlsx

MAS_Rakovnicko_výzva č. 11.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 107,09 kB

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti.xlsx

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 11,76 kB

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení.xlsx

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,27 kB

Prilohy_65-vyzva_1-1.zip

Prilohy_65-vyzva_1-1.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 7,4 MB

Pż°lohy_vyd†n°_1.13._üistopis.zip

Pż°lohy_vyd†n°_1.13._üistopis.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,95 MB

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB

Kontrolní list

Kontrolní list Výzva č. 11 MAS Rakovnicko_souhlas.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 27,75 kB

Seznam přijatých projektů

Snímek obrazovky 2020-03-09 v 13.43.23.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 46,85 kB

Stav projektů po FNaP

Snímek obrazovky 2020-04-27 v 17.35.41.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 47,51 kB
Datum vložení: 9. 3. 2020 13:38
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2020 17:36
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Výzvy

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2