MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

ČB

 

       Čistá Berounka se bude konat v sobotu, 22. 4. 2023.  Registrace byla již spuštěna! Vyplňte registrační formulář a přidejte se k nám! Kapacita pro pěsí účastníky byla naplněna. Děkujeme! Vodáci se stále mohou hlásit prostřednictvím registračního formuláře. 

 

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Ukončená 10. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

Výzva do Integrovaného regionálního operačního programu

MAS Rakovnicko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o dotaci

10. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

Výzva MAS č. 10 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_075) - 68. Výzva IROP - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - SC 4.1

Opatření SCLLD

5 Vzdělávání

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

7. 11. 2019 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

7. 11. 2019 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

28. 2. 2020 16:00

Celková alokace výzvy MAS

1 685 146,15- Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání 
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura základních škol
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

 

Způsobilí žadatelé:

Obce, Nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:
  • 06 Integrovaný regionální operační program
  • IROP - (06_16_075) - 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

  • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy následující: č. 394/06_16_075/CLLD_16_02_020 - 10. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

 

Dokumentace pro žadatele:

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

6. Matice způsobilých výdajů pro ZŠ

7. Matice způsobilých výdajů pro MŠ

8. Matice způsobilých výdajů pro zájmové, celoživotní a neformální vzdělávání

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

Seminář pro žadatele

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2019 od 14:00 v kanceláři MAS Rakovnicko (Lubenská 2250, Rakovník 269 01). Registraci proveďte na 606 788 143, nebo dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz (/at/ nahraďte zavináčem).

PRV

Přílohy

1562419634_Celoživot. vz_1.1.pdf

1562419634_Celoživot. vz_1.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 365,88 kB

1562419543_MŠ.pdf

1562419543_MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 360,77 kB

1562419568_ZŠ_1.1.pdf

1562419568_ZŠ_1.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 368,56 kB

Pż°lohy_vyd†n°_1.13._üistopis.zip

Pż°lohy_vyd†n°_1.13._üistopis.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,95 MB

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB

MAS_Rakovnicko_výzva č. 10._final01.xlsx

MAS_Rakovnicko_výzva č. 10._final01.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 100,69 kB

Příloha č.1 Kritéria FNaP vzdělávání.xlsx

Příloha č.1 Kritéria FNaP vzdělávání.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 14,79 kB

Příloha č.2 Kritéria VH vzdělávání.xlsx

Příloha č.2 Kritéria VH vzdělávání.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 17,53 kB

Prilohy_Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-3.zip

Prilohy_Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-3.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,83 MB

Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-3.pdf

Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,72 MB

Kontrolní list pro hodnocení projektů

Kontrolní list výzva č. 10 MAS Rakovnicko_souhlas.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 53,24 kB

Seznam přijatých projektů

Snímek obrazovky 2020-03-09 v 13.43.18.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 48,1 kB

Stav projektů po FNaP

Snímek obrazovky 2020-04-27 v 17.35.31.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 48,85 kB
Datum vložení: 3. 3. 2020 10:08
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2020 17:36
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Výzvy

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2