MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

čáraNÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára...a také jsme dne 26.7.2021 předložili řídícímu orgánu koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko na nové programové období 2021 - 2027Zde uveřejňujeme, co je v procesu příprav na následující programové období nového 👍 
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti na RO SZIF. Výsledek o doporučení projektů k podpoře ke shlédnutí zde (74.03 kB)

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Modifikace Ukončené 9. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Doprava

Integrovaný regionální operační program

MAS Rakovnicko oznamuje změny ve výzvě pro příjem žádostí o dotaci ve smyslu navýšení výši alokace výzvy

9. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Doprava

Výzva MAS č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_038) - 53. Výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

4 Doprava

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

1. .11. 2019 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

1. 11. 2019 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

31. 12. 2019 12:00

Celková alokace výzvy MAS

7 670 193,96 Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Bezpečnost dopravy

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, želzniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
 • Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

Cyklodoprava

 • Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
 • Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8aB, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
 • Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

    

 

Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:
 • Výzva IROP - (06_16_045) - 53. „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - integrované projekty CLLD.“ - SC4.1
 • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy č. 384/06_16_038/CLLD_16_02_020 - 9. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Doprava

Způsobilí žadatelé:

 • Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí

Dokumentace pro žadatele:

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy - Aktivita bezpečnost dopravy viz kapitola 3.4, Cyklodoprava viz kapitola 3.5

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

6. Matice způsobilých výdajů pro bezpečnost dopravy

7. Matice způsobilých výdajů pro cyklodopravu

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

Seminář pro žadatele

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Rakovnicko (Lubenská 2250, Rakovník 269 01). Registraci proveďte na 606 788 143, nebo dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz (/at/ nahraďte zavináčem).

PRV

Přílohy

1562162296_cyklodoprava.pdf

1562162296_cyklodoprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 356,87 kB

1562161712_bezpečnost dopravy.pdf

1562161712_bezpečnost dopravy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 361,94 kB

Prilohy_Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4-2.zip

Prilohy_Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4-2.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,22 MB

Pż°lohy_vyd†n°_1.13._üistopis.zip

Pż°lohy_vyd†n°_1.13._üistopis.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,95 MB

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB

Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.pdf

Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,61 MB

MAS_Rakovnicko_výzva č. 9_final01.xlsx

MAS_Rakovnicko_výzva č. 9_final01.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 70,47 kB

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti DOPRAVA.xlsx

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti DOPRAVA.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 12,63 kB

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení doprava.xlsx

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení doprava.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 14,79 kB

Seznam přijatých projektů

Snímek obrazovky 2020-01-03 v 11.58.00.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 72,68 kB

Kontrolní list

Kontrolní list výzva č. 9 MAS Rakovnicko_souhlas.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 37,9 kB

Seznam projektů se stavy FNaP

Snímek obrazovky 2020-03-03 v 20.54.53.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 74,57 kB

Stav projektů po věcném hodnocení

Snímek obrazovky 2020-04-27 v 17.37.33.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 74,58 kB

Stav projektů po výběru

Snímek obrazovky 2020-04-27 v 17.35.18.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 77,3 kB

Modifikované znění výzvy MAS

MAS_Rakovnicko_výzva č. 9_final01_modifikace01_souhlas.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 70,19 kB
Datum vložení: 28. 5. 2020 11:38
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2020 15:20
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Výzvy

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5