MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

2. seminář k podpoře sociálního podnikání

seminář pro žadatele

Seminář je určen pro zájemce o podporu na projekty zaměřené na investice do sociálního podnikání ve výzvě č. 11 MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 14. 2. 2020 od 9:00 v kanceláři MAS Rakovnicko (Lubenská 2250, Rakovník 269 01). Registraci proveďte na 606 788 143, nebo dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz (/at/ nahraďte zavináčem).

 

Bližší identifikace podpory dané výzvy:

Podporované aktivity:

1. Vznik nového sociálního podniku
- založením nového podnikatelského subjektu,
- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem
2. Rozšíření podniku
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
- rozšíření nabízených produktů a služeb,
- rozšíření prostorové kapacity podniku,
- zavedení nových technologií výroby,
- zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Cílová skupina:

- Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok;
- Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců;
- Osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení;
- Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení;
- osoby se zdravotním postižením podle §67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.

Způsobilí žadatelé:

Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění; Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodník korporacích v platném znění; nestátní neziskové organizace; církve;
církevní organizace;

Datum vložení: 20. 1. 2020 16:31
Datum poslední aktualizace: 30. 10. 2023 10:06
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Výzvy

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30