MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Modifikace výzvy č. 1 k předkládání projektových záměrů OP TAK

Výzva bude otevřena od 6. 11. 2023 do 6. 12. 2023

MAS Rakovnicko vyhlašuje modifikaci výzvy č. 1 k předkládání projektových záměrů OP TAK 

 

Výzva č. 1 k předkládání projektových záměrů  OP TAK 

 

Operační program

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027

Nadřazená výzva

01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – Výzva I.

Opatření SCLLD

2. 5. 1. Podpora místního podnikání a zaměstnanosti 

Typ výzvy 

Kolová

Datum vyhlášení výzvy

6. 11. 2023 / 13. 11. 2023 aktualizace výzvy

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

6. 11. 2023

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

6. 12. 2023

Alokace výzvy MAS (CZV)

8 100 000,- Kč

Dotace

50 %, ex post financování

Technické prostředí

MS2021+ / ISKP21+

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné́ infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. 

Jedná se o následující aktivity: 

a)  Robotizace, automatizace, digitalizace

b)  Web, cloud 

c)  Komunikační a identifikační Infrastruktura 

Oprávněný žadatel:

a) Je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;

b) je oprávněn k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován;

c) uvedl údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZoRP), ve znění pozdějších předpisů;

d) není v likvidaci;

e) je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu; 

f) je malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách.

Individuální konzultace jsou možné po předchozí telefonické / mailové domluvě.

Kontaktní osoba pro OP TAK:

Mgr. Lucie Paterová / 606 788 143 / paterova@mas-rakovnicko.cz

 

Přílohy

Modifikace výzvy č. 1 OP TAK

1_Výzva_MAS_modifikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,57 kB

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení

Příloha č. 1_Formální_hodnocení_OPTAK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,83 kB

Příloha č. 2 - kritéria věcného hodnocení - aktualizovaná

Příloha č. 2_Věcné_hodnocení_OPTAK: aktualizované.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,22 kB

Příloha č. 3 - Osnova podnikatelského záměru

Příloha č. 3_Osnova_Projektového_záměru_OPTAK.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 407,41 kB

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení žadatele

Příloha č. 4_čestné prohlášení_OPTAK.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 400,36 kB

Interní postupy OP TAK

IP_OPTAK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 344,71 kB

Text výzvy OP TAK

Text-vyzvy_Technologie-pro-MAS-_CLLD_-_-vyzva-I.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 276,95 kB

Model hodnocení OP TAK

Priloha-c--1---Model-hodnoceni_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 406,57 kB

Vymezení způsobilých výdajů OP TAK

Priloha-c--2---Vymezeni-zpusobilych-vydaju_cervenec-2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 404,99 kB

Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část

Priloha-c--4---Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-z-OP-TAK---zvlastni-cast_cervenec-2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 474,66 kB

Nepodporované kategorie CZ NACE

Priloha-c--6---Nepodporovane-kategorie-CZ-NACE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,52 kB

Formulář k posouzení zásady významně nepoškozovat

Priloha-c--7---Formular-posouzeni-zasady-_vyznamne-neposkozovat_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 436,32 kB

Paušální sazba - metodický list

METODIKA-PAUSALNI-FINANCOVANI-online.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,25 kB

Obecná pravidla pro žadatele v OP TAK

Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce---Obecna-cast_verze-4_platnost-od-4-8-2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,38 MB

Uživatelská příručka k ISKP21+

Uzivatelska-prirucka-IS-KP21-verze-7-10-2022.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 7,23 MB

Seznam vybraných a nevybraných projektů v rámci 1. výzvy OP TAK

OP TAK_vybrané projekty_seřazené.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,07 kB

Příručka pro vyplnění žádosti v ISKP21+

Příručka_pro_podání_žádosti_o_podporu_ISKP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,81 MB
Datum vložení: 6. 11. 2023 0:01
Datum poslední aktualizace: 22. 1. 2024 10:51
Autor: Lucie Paterová

Výzvy

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30