MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

2. výzva OP TAK

Vyhlásili jsme 2. výzvu pro předkládání podnikatelských záměrů v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

MAS Rakovnicko vyhlašuje výzvu č. 2 k předkládání projektových záměrů OP TAK 

 

Výzva č. 2 k předkládání projektových záměrů  OP TAK 

 

Operační program

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027

Nadřazená výzva

01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – Výzva I.

Opatření SCLLD

2. 5. 1. Podpora místního podnikání a zaměstnanosti 

Typ výzvy 

Kolová

Datum vyhlášení výzvy

1. 7. 2024

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

1. 7. 2024

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

31. 7. 2024

Alokace výzvy MAS (CZV)

3 150 110 Kč

Dotace

50 %, ex post financování

Technické prostředí

MS2021+ / ISKP21+

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné́ infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. 

Jedná se o následující aktivity: 

a)  Robotizace, automatizace, digitalizace

b)  Web, cloud 

c)  Komunikační a identifikační Infrastruktura 

Oprávněný žadatel:

a) Je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;

b) je oprávněn k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován;

c) uvedl údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZoRP), ve znění pozdějších předpisů;

d) není v likvidaci;

e) je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu; 

f) je malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách.

Individuální konzultace jsou možné po předchozí telefonické / mailové domluvě. 

Kontaktní osoba pro OP TAK:

Mgr. Lucie Paterová / 606 788 143 / paterova@mas-rakovnicko.cz

Přílohy

OP TAK_2_výzva

2_Výzva_MAS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 218,31 kB

Příloha č. 1 - kritéria formálního hodnocení

Příloha č. 1_Formální_hodnocení_OPTAK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,26 kB

Příloha č. 2 - kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 2_Věcné_hodnocení_OPTAK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,98 kB

Příloha č. 3 - osnova podnikatelského záměru

Příloha č. 3_Osnova_Projektového_záměru_OPTAK.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 410,75 kB

Příloha č. 4 - čestné prohlášení žadatele

Příloha č. 4_čestné prohlášení_OPTAK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,06 kB

OP TAK - text nadřazené výzvy

Nepodporované_CZNACE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,52 kB

OP TAK - pravidla pro žadatele - obecná část

OP TAK_pravidla_verze-5-platnost-od-7-3-2024-ist-.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,56 MB

OP TAK - pravidla pro žadatele - zvláštní část

OP TAK_pravidla_zvláštní_část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 490,29 kB

OP TAK - nepodporované kategorie CZ NACE

Nepodporované_CZNACE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,52 kB

Příručka pro podání žádosti o podporu do ISKP

Příručka_pro_podání_žádosti_o_podporu_ISKP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,81 MB
Datum vložení: 1. 7. 2024 0:01
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2024 0:01
Autor: Lucie Paterová

Výzvy

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4