MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Avízo výzvy č. 2 OP TAK

Připravujeme vyhlášení 2. výzvy v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Operační program

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027

Nadřazená výzva

01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – Výzva I.

Opatření SCLLD

2. 5. 1. Podpora místního podnikání a zaměstnanosti 

Typ výzvy 

Kolová

Předpokládané datum vyhlášení výzvy

1. 7. 2024

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

1. 7. 2024

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

30. 7. 2024

Alokace výzvy MAS (CZV)

2 727 459,13,- Kč

Dotace

50 %, ex post financování

Technické prostředí

MS2021+ / ISKP21+

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné́ infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. 

Jedná se o následující aktivity: 

a)  Robotizace, automatizace, digitalizace

b)  Web, cloud 

c)  Komunikační a identifikační Infrastruktura 

Oprávněný žadatel:

a) Je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;

b) je oprávněn k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován;

c) uvedl údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZoRP), ve znění pozdějších předpisů;

d) není v likvidaci;

e) je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu; 

f) je malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách.

Individuální konzultace jsou možné po předchozí telefonické / mailové domluvě. 

Kontaktní osoba pro OP TAK:

Mgr. Lucie Paterová / 606 788 143 / paterova@mas-rakovnicko.cz

Datum vložení: 29. 5. 2024 14:47
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2024 14:50
Autor: Lucie Paterová

Výzvy

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30