MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Avízo výzvy č. 10 MAS Rakovnicko - PRV

Připravujeme vyhlášení poslední výzvy PRV v programovém období 2014 - 2020.

MAS Rakovnicko připravuje 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova ČR

Operační program Program rozvoje venkova
Opatření SCLLD

Fiche 20: základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Alokace: cca 706 000,- Kč

Termín příjmu žádostí 

6. 11. 2023 - 6. 12. 2023

podání žádosti na MAS (včetně příloh) prostřednictvím Portálu farmáře

Termín registrace na RO SZIF 17. 1. 2024 
Celková alokace cca 706 000,- Kč 
Území realizace projektu Obce a města v územní působnosti MAS RAkovnicko na období 2014 - 2020 
Konzultace pro žadatele  Kancelář MAS Lubenská 2250, Rakovník 

Pondělí - pátek, 9:00 – 14:00 

Po tel. domluvě na 734 213 672.

Seminář pro žadatele 

20. 11. 2023 od 9:00

Kancelář MAS Lubenská 2250, Rakovník.

Dveře č. 412

Kontaktní osoba 

Andrea Medunová - vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Tel: 734 213 672

e-mail: medunova@mas-rakovnicko.cz

 

Podporované oblasti:

Fiche č. 20: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

a)Veřejná prostranství v obcích:
Oprávnění žadatelé: 
obec nebo svazek obcí

b)Mateřské a základní školy:
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

c)Hasičské zbrojnice:

d)Obchody pro obce

e)Vybrané kulturní památky 

f)Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven:
Oprávnění žadatelé: 
obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Datum vložení: 30. 10. 2023 8:44
Datum poslední aktualizace: 30. 10. 2023 9:43
Autor: Lucie Paterová

Výzvy

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31