MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Opatření IROP 2021 - 2027 pro MAS

Akční plán IROP 2021 - 2027.

Místní akční skupina zveřejnila na svých webových stránkách informaci o opatření Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 - 2027, které bude možné využít v území působnosti místních akčních skupin k realizaci nových strategií.

Opatření určená pro MAS jsou součástí priority 5 - Komunitně vedený místní rozvoj, specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech (Programový dokument IROP).

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporována tato opatření:

  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
  • Revitalizace veřejných prostranství - staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, návsi, městské třídy a uliční prostory, sídliště)
  • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce neúplných škol
  • Infrastruktura pro sociální služby
  • Revitalizace kulturních památek
  • Revitalizace a vybavení městských a obecnch muzeí
  • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.

Více informací a podrobný popis podporovaných aktivit podle jednotlivých opatření naleznete v sekci Období 2021 - 2027 > IROP.

Datum vložení: 9. 12. 2021 7:58
Datum poslední aktualizace: 9. 12. 2021 7:58
Autor: Radomír Dvořák

Období MAS

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4