MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

ČB

    Registrace na letošní ročník Čisté Berounky byla již ukončena! Děkujeme všem, kteří se rozhodli vyrazit              s námi. Těšíme se na viděnou 22. 4. 2023 AHOJ!

 

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Schválení a zahájení realizace Strategie

Informace o schválení a zahájení realizace SCLLD MAS Rakovnicko.

První verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla podána 31. 12. 2015. Ta byla na základě nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti vyřazena z procesu hodnocení dne 24. 5. 2016. 

Druhá verze Strategie byla podána 30. 6. 2016 a schválena 10. 8. 2017. Následovalo vystavení akceptačních dopisů pro MAS Rakovnicko ze strany nositelů operačních programů (Integrovaný regionální operační program a Program rozvoje venkova 16. 8. 2017, Operační program zaměstnanost 18. 8. 2017).

Schválené alokované částky (podíl dotace) pro jednotlivé programové rámce byly:

  • Integrovaný regionální operační program (IROP) -  72 882 000 Kč 
  • Operační program zamětnanost (OPZ) - 14 622 800 Kč
  • Program rozvoje venkova (PRV) - pro projekty konečných žadatelů 44 560 120 Kč a pro projekty spolupráce MAS - 2 126 080 Kč

Dne 30. 7. 2018 byla podána (na základě rozhodnutí Pléna MAS) změna Strategie, jejíž podstatou bylo přidání čtvrtého programového rámce k realizaci, Operačního programu životní prostředí. 

Schválená alokace (podíl dotace):

  • Operační program životní prostředí (OPŽP) - 9 999 999,60 Kč

Další podstatnou změnou Strategie s účinností od 20. 6. 2019 byla úprava finanční alokace programového rámce IROP, která byla vyvolána řídícím orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj) a její příčinou byla změna kurzu CZK vůči EUR. Došlo tak k ponížení alokace tohoto programového rámce na 68 151 178,75 Kč. 

K 12. 6. 2020 zpracovala MAS střednědobou evaluační zprávu zhodnocující dosavadní realizaci Strategie a navrhující nové úpravy jak alokací jednotlivých opatření, tak cílových hodnot indikátorů.

Na základě této evaluace byla podána další změna Strategie, tentokrát programového rámce PRV (datum účinnosti 19. 6. 219). Její podstatou bylo zrušení opatření 1 Projekty spolupráce, které MAS neměla zájem realizovat, a přidání nové oblasti podpor označených jako opatření 20 Základní služby a obnova vesnic. Byly také upraveny alokace pro jednotlivá opatření tohoto programového rámce podle aktuální situace projektových záměrů v území.

K 27. 3. 2020 vzešla platnost revize Implementační části Strategie, která byla dána do souladu se současnými postupy implementace Strategie.

Následovaly dvě změny programového rámce IROP (1. 5. 2020,15. 4. 2021 a 1. 9. 2021) a upravující alokace jednotlivých opatření. Úpravy obsahovaly především přesuny nevyčerpaných částek do opatření s převyšující poptávkou ze strany žadatelů. 

Na základě kladného zhodnocení realizace programového rámce PRV získala MAS Rakovnicko možnost navýšit alokaci tohoto rámce o dalších 24 148 420 Kč. Bylo to předmětem další změny. Rozdělení alokace proběhlo dle zájmu z území zjištěného dotazníkovým šetřením a na základě rozhodnutí Pléna MAS.

Datum vložení: 21. 10. 2021 19:15
Datum poslední aktualizace: 27. 11. 2021 19:07
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Období MAS

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30