MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Konzultační linka

Konzultační linka 1

Řídicí orgán OP VVV zřídil konzultační linku pro žadatele a příjemce Šablon.

Pro konzultaci a zodpovídání dotazů týkajících se přípravy a předkládání žádostí
o podporu a realizaci projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I bude od pondělí 23. ledna 2017 dostupná konzultační linka. Mohou ji využít všichni žadatelé a příjemci v uvedených výzvách.

 

Na konzultační linku je možné se obracet telefonicky či emailově. Telefonické konzultace jsou k dispozici každý pracovní den od 9:00 - 15:00 hodin na telefonním čísle +420 234 814 777.  Emailové dotazy zasílejte na adresu dotazyZP@msmt.cz.

Datum vložení: 18. 1. 2017 8:08
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2021 19:48
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona