MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Kompletní Fiche a podmínky pro podporu pozemkových úprav

Pozemkové úpravy

Fiche 3 Pozemkové úpravy

V jednotlivých dokumentech naleznou žadatelé oblasti podpory, definici příjemce, výši podpory, minimální a maximální výši způsobilých výdajů, další podmínky. Důležité jsou i uvedené limity na jednotlivé akce, dále povinné přílohy, které předkládají žadatele při podání žádosti o dotaci, před a při podpisu dohody, při podání žádosti o platbu a přílohy udávané po proplacení. 

 

Dále je přiložen dokument "Informace pro žadatele", ve kterém jsou uvedeny procesy příjmu, schvalování žádostí, povinností žadatelů, výběru dodavatelů, provádění změn, povinné publicity, atd. 

 

Doporučujeme všem žadatelům důkladně pročíst tyto dokumenty a připravit si koncepci projektu dle podmínek a pravidel zpracovaných v těchto dokumentech. Bude se jimi totiž řídit i výběr Vašich projektů. 

Přílohy

Fiche 3 Pozemkové úpravy

Fiche 3.Pozemkové úpravy Informativ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,17 kB
Datum vložení: 6. 4. 2017 19:37
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2017 11:31
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona