MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

ČB

    Registrace na letošní ročník Čisté Berounky byla již ukončena! Děkujeme všem, kteří se rozhodli vyrazit              s námi. Těšíme se na viděnou 22. 4. 2023 AHOJ!

 

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Kompletní Fiche a podmínky pro zemědělské aktivity

Zemědělství

Fiche 2 Zemědělský podnik, Fiche 13 Zemědělský produkt, Fiche 14 Zemědělská infrastruktura

V jednotlivých dokumentech naleznou žadatelé oblasti podpory, definici příjemce, výši podpory, minimální a maximální výši způsobilých výdajů, další podmínky. Důležité jsou i uvedené limity na jednotlivé akce, dále povinné přílohy, které předkládají žadatele při podání žádosti o dotaci, před a při podpisu dohody, při podání žádosti o platbu a přílohy udávané po proplacení. 

 

Dále je přiložen dokument "Informace pro žadatele", ve kterém jsou uvedeny procesy příjmu, schvalování žádostí, povinností žadatelů, výběru dodavatelů, provádění změn, povinné publicity, atd. 

 

Doporučujeme všem žadatelům důkladně pročíst tyto dokumenty a připravit si koncepci projektu dle podmínek a pravidel zpracovaných v těchto dokumentech. Bude se jimi totiž řídit i výběr Vašich projektů. 

Přílohy

Zemědělský produkt

Fiche 13. Zemědělský produkt Informativ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,68 kB

Zemědělská infrastruktura

Fiche 14. Zemědělská infrastruktura Informativ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,03 kB

Zemědělství

oprava_2_fiche_20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,04 MB
Datum vložení: 6. 4. 2017 19:16
Datum poslední aktualizace: 9. 6. 2020 12:14
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona