MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

ČBRegistrace na letošní ročník Čisté Berounky byla spuštěna! 

Vyplňte registrační formulář a přidejte se k nám!

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1 - registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090, který je financován Evropskou unií prostřednictvím operačního programu                           OPTP 2021 - 2027.

Náklady obvyklých opatření MŽP

Podklady pro žadatele a příjemce

Náklady obvyklých opatření (NOO) slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Cílem je zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků. Náklady obvyklých opatření jsou tvořeny základní sazbou a v odůvodněných případech (ztížené přírodní podmínky apod.) upravenou koeficienty. Uvádí se ceny bez DPH. Tabulka uvádí široké spektrum činností, které nemusí být vždy v souladu s předmětem podpory konkrétního programu, tzn. činnost uvedená v NOO neznamená vždy způsobilý výdaj. Při realizaci obvyklých opatření jsou respektovány Standardy péče o přírodu a krajinu. Ceny jsou přednostně posuzovány podle agregovaných položek, alternativně je v odůvodněných případech možno použít položkový ceník. 

Přílohy

Náklady obvyklých opatření

3_NOO_MZP.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 34,81 kB
Datum vložení: 18. 12. 2018 9:58
Datum poslední aktualizace: 18. 12. 2018 10:22
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona