MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

čáraNÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára...a také jsme dne 26.7.2021 předložili řídícímu orgánu koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko na nové programové období 2021 - 2027Zde uveřejňujeme, co je v procesu příprav na následující programové období nového 👍 
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti na RO SZIF. Výsledek o doporučení projektů k podpoře ke shlédnutí zde (74.03 kB)

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

SCLLD 2021 - 2027

Příprava Strategie SCLLD je v plném proudu!


Do nového programového období 2021 - 2027 schválilo územní působnost Místní akční skupiny Rakovnicko 83 obcí z území ORP Rakovník. To znamená, že MAS Rakovnicko bude působit na celém území okresu Rakovník a bude tak moci podpořit jakékoliv školy, školky, hasiče, podnikatele, zemědělce, neziskové organizace, obce či církve.

V průběhu září a října 2020 probíhalo mezi partnery MAS a zastupiteli obcí dotazníkové šetření, jehož cílem byla aktualizace problémů a potřeb území a s tím související zjišťování relevance dílčích opatření předchozí Strategie SCLLD 2014 - 2020. Dotazníkové šetření mezi obcemi bylo navíc doplněno o sběr informací z oblasti plánování investic do infrastruktury a probíhající, či chystané implementace opatření chytrého venkova při plánování investic na území obce.

V letošním roce proběhlo mezi veřejností dotazníkové šetření k připomínkování potřeb území a děkujeme všem, kteří jeho vyplněním již přispěli svým názorem. Nebylo vás málo a každého Vašeho názoru si vážíme, neboť je pro nás cenným zdrojem informací.

Protože nám pandemická situace přeje, rozhodli jsme se uspořádat KULATÉ STOLY (Pozvánka je ke stažení zde (211.63 kB)), u kterých bychom s Vámi chtěli podiskutovat nad jednotlivými regionálními potřebami. Neobávejte se žádných formálních přednášek, zveme Vás k přátelskému posezení u kávy a čaje, u kterého bychom si společně řekli, jak na tom u nás na Rakovnicku jsme, kde nás pata pálí, na co by bylo dobré se zaměřit a co bychom pro naši společnou budoucnost mohli v rámci realizace SCLLD udělat.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘIŠLI KE KULATÉMU STOLU DISKUTOVAT 😉

Koncepční část Strategie SCLLD 2021+ po připomínkování veřejnosti už dokončila své schvalovací kolečko 😁

Byla předložena Programovému výboru MAS, který ji dne 10.7.2021 schválil a postoupil Správní radě. Ta ji schválila dne 13.7.2021. Dne 23.7.2021 byla finálně schválena nejvyšším rozhodovacím orgánem, kterým je Plénum MAS.

A tak byla dne 26.7.2021 koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 předložena řídícímu orgánu ke schválení a nyní nezbývá, než držet palce a čekat 😉

***

Kontaktní údaje ke Strategii:
Brigita Pospíšilová
📧 pospisilova@mas-rakovnicko.cz 
☎️ +420 734 213 667

vaše holky z Masky

***

Mapa územní působnosti MAS Rakovnicko v novém programovém období:

Územní působnost MAS Rakovnicko 2021 - 2027

O nás

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5