MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

čáraNÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára...a také jsme dne 26.7.2021 předložili řídícímu orgánu koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko na nové programové období 2021 - 2027Zde uveřejňujeme, co je v procesu příprav na následující programové období nového 👍 
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti na RO SZIF. Výsledek o doporučení projektů k podpoře ke shlédnutí zde (74.03 kB)

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Návrh strategie

Návrh SCLLD MAS Rakovnicko byla zpracována na základě realizace těchto kroků:
 

 1. Vyhodnocení charakteristiky území s využitím statistických dat, kartogramů a dat zajištěných MAS Rakovnicko.
 2. Vyhodnocení stavu území s využitím statistických dat a informací získaných od klíčových aktérů v území SCLLD MAS Rakovnicko.
 3. Vyhodnocení současného stavu z pohledu aktérů z území definováním negativ, pozitiv a rozvojového potenciálu území v rámci komunitního projednávání v oblastech důležitých pro rozvoj území MAS Rakovnicko.
 4. Vyhodnocení rozvojového potenciálu území.
 5. Analýza rozvojových potřeb (SWOT analýza).
 6. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává v území MAS Rakovnicko.
 7. Zpracování návrhové části včetně přehledu strategických a specifických cílů, návrh opatření.

Samostatně byla zpracována analýza Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (viz dokumenty v příloze).

Přílohová část obsahuje statistická data, kartogramy, mapy a další pracovní soubory vzniklé v rámci veřejného procesu přípravy SCLLD MAS Rakovnicko. Originály kartogramů jsou k dispozici v kanceláři MAS Rakovnicko.

V přílohové části je rovněž doložen veřejný proces přípravy a zpracování SCLLD MAS Rakovnicko.

O nás

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5