MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

schválení

Finální verze koncepční části Strategie CLLD MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 je ke stažení ve složce Dokumenty
čára

NÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka a Kristýna

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko
čára

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

CLLD 6 Komunity

Opatření CLLD 6 Komunity

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Komunitní centra jsou víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Jsou zde poskytovány kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Současně tyto centra mohou vytvářet prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb.

Podporované aktivity z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

 • Rozvoj komunitních center - stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
8.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra od 1. 10. 2019 do
31. 12. 2019
1

 

Přijaté žádosti o podporu:

Název projektu Název žadatele Stav
Komunitní centrum v Kněževsi Městys Kněževes Projekt podpořen a zrealizován

 

Celková alokace opatření je 5 635 473,15 Kč.
V realizaci jsou projekty za celkem 5 635 473,15 Kč.
Nevyčerpaná částka činí 0 Kč.
Toto opatření již nebude v žádné výzvě vyhlášeno.

Komunity

IROP publicita