MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

schválení

Finální verze koncepční části Strategie CLLD MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 je ke stažení ve složce Dokumenty
čára

NÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka a Kristýna

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko
čára

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

CLLD 19 Obnova a údržba veřejných prostranství

Opatření CLLD 19 Obnova a údržba veřejných prostranství

Podpora je zaměřena na obnovu a zakládání ploch a prvků veřejné zeleně na veřejných prostranství obce za účelem zvýšení kvality života obyvatel obcí, vytvoření estetických a funkčních ploch zelení a vodních prvků. 

Podporované aktivity z Operačního programu životní prostředí (OPŽP): 

 • Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů.
 • Jako součást může být podpořeno zakládání doprovodných vodních prvků, opatření na podporu biodiverzity, zakládání bylinných pater, instalace nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, přeměna ploch, které funkčně propojují prvky veřejné zeleně.

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
Výzva MAS Rakovnicko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně od 15. 3. 2019 do
25. 9. 2019
0
Výzva č. 2 MAS Rakovnicko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně od 8. 10. 2019 do
6. 1. 2020
0

 

 

IROP publicita