MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

schválení

Finální verze koncepční části Strategie CLLD MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 je ke stažení ve složce Dokumenty
čára

NÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka a Kristýna

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko
čára

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

CLLD 17 Zaměstnanost

Opatření CLLD 16 Zaměstnanost

Snižování lokální nezaměstnanosti, přizpůsobení se potřebám lokálního trhu práce a doplnění a rozšíření aktivit ÚP ČR.

Podporované aktivity z Operačního programu zaměstnanost (OPZ):

 • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce - motivace a aktivizace cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení, rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin pro snazší uplatnění na trhu práce, zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce, podpora uplatnění osob se zdravotním postižením, profilace, JOB kluby, řízené poradenství, získání či obnova pracovních návyků, pracovní a kariérové poradenství, bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika, rekvalifikace a další profesní vzdělávání, jazykové vzdělávání PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké dovednosti, komunikační dovednosti apod.), podpora čtenářské a numerické gramotnosti apod. (aktivity jsou pouze doprovodné a musí vést přímo k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce)
 • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin - zprostředkování zaměstnání, podpora vytváření nových pracovních míst,  podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora zahájení podnikatelské činnosti, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
 • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce - podpora flexibilních forem zaměstnání, zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, podpora zaměstnanců
 • Podpora prostupného zaměstnávání - Aktivity umožňující za pomoci doprovodných opatření podle individuálních potřeb (podporované zaměstnávání, komplexní práce s cílovou skupinou) postupné zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními zkušenostmi na trh práce, získávání pracovních návyků a zkušeností, a to i s využitím nástrojů podpory zaměstnanosti, které povedou k dlouhodobému uplatnění těchto osob na trhu práce, zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních míst s využitím nástrojů jako pracovní místa na zkoušku, pracovní místa ve prospěch obcí a veřejně prospěšných institucí, pracovní místa u soukromých zaměstnavatelů, krátkodobé pracovní příležitosti, sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné praxe a stáže, mentoring apod.  

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
Výzva MAS Rakovnicko - OPZ - Zaměstnanost I. od 17. 9. 2018 do
1. 2. 2019
1

 

Přijaté žádosti o podporu:

Název projektu Název žadatele Stav
Podporujeme zaměstnanost v pečující oblasti na území MAS Rakovnicko Kustod s. r. o. Projekt podpořen a zrealizován
IROP publicita