MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

čáraNÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára...a také jsme dne 26.7.2021 předložili řídícímu orgánu koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko na nové programové období 2021 - 2027Zde uveřejňujeme, co je v procesu příprav na následující programové období nového 👍 
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti na RO SZIF. Výsledek o doporučení projektů k podpoře ke shlédnutí zde (74.03 kB)

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

MAS Rakovnicko

logolink eu + mmr

Projekt "Administrace SCLLD Rakovnicko" - Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285
je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.


POPIS PROJEKTU:
Projekt "Administrace SCLLD Rakovnicko" posiluje kapacity komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny působící na území regionu Rakovnicko. Prostřednictvím projektu dojde k realizaci SCLLD MAS Rakovnicko pro období 2014 - 2020, která je v souladu s pravidly schválených operačních programů, v souladu s metodickými pokyny vydaných k implementaci CLLD a v souladu s interními předpisy Místní akční skupiny Rakovnicko o. p. s. SCLLD MAS Rakovnicko jasně definuje problémy a potřeby regionu, k jejichž vyřešení lze realizací projektu Administrace SCLLD Rakovnicko ve velké míře přispět. 

CÍL PROJEKTU:
Všechny aktivity provedené v rámci realizace tohoto projektu, vytvoření organizační struktury, zajištění publicity, propagace a prezentace, posílené místní partnerství a rozvíjející spolupráce, realizovaných školení a seminářů, povedou k úspěšné realizaci SCLLD MAS Rakovnicko, jakožto cíli projektu. Úspěšná realizace SCLLD MAS Rakovnicko přispěje k posílení místního partnerství, ke zvýšení kvality života ve venkovské oblasti, k řešení lokálních problémů, naplnění potřeb regionu a k aktivizaci místního potenciálu.

HISTORIE:
Místní akční skupina Rakovnicko vznikla v roce 2006 jako projev zájmu aktivních jedinců začít přenášet odpovědnost za rozvoj Rakovnicka na úroveň samotného regionu. MAS Rakovnicko prošla nejdříve v letech 2006 a 2007 takzvaným osvojováním schopností a tento projekt zakončila zpracováním první rozvojové strategie Rakovnicka.

V následujícím roce se místní akční skupina pokusila prosadit do Programu rozvoje venkova prostřednictvím Strategického plánu Leader MAS Rakovnicko. Realizaci strategického plánu však mohla zahájit až po dodatečném rozšíření počtu místních akčních skupin, které byly do programu Leader zařazeny dodatečně.

Od roku 2009 bylo na Rakovnicku prostřednictvím místní akční skupiny podpořeno 43 projektů obcí, zájmových sdružení a farmářů. Vedle toho se MAS Rakovnicko stala úspěšným realizátorem dnes již deseti projektů spolupráce podporovaných rovněž z Programu rozvoje venkova.  

Místní akční skupina Rakovnicko patřila v programovém období 2007 - 2013 mezi nejlépe hodnocené místní akční skupiny v České republice. Stala se v roce  držitelem ocenění Nejlepší MAS věnované ministrem zemědělství. Na prahu konce programového období 2007 - 2013 a začátku období nového byla MAS Rakovnicko označována jako vzorově fungující MAS v Česku. 

Během realizace strategického plánu Leader se MAS Rakovnicko podařilo uvést na trh vlastní značku regionálních produktů To pravé, zvýšit povědomí o tradici chmelařství a pivovarnictví na Rakovnicku, zpracovat soupis pamětihodností a přírodních zajímavostí Rakovnicka, vytrvale podporovat rozvoj turistiky na Křivoklátsku a Rakovnicku, převzít organizaci dobrovolnického vodáckého čištění řeky Berounky pod názvem Čistá Berounka. Vybavením pořízeným z projektu spolupráce začala MAS v období let 2009 - 2014 aktivně podporovat na Rakovnicku konání řady tradičních i zbrusu nových akcí pro veřejnost.       

Partneři MAS Rakovnicko rozhodli ještě před ukončením Leaderu 2007 - 2013 o pokračování činnosti místní akční skupiny i v programovém období 2014 - 2020.  

Nové programové období bylo zahájeno projednáváním územní působnosti s obcemi Rakovnicka, zpracováním nové strategie rozvoje a vytvářením nové organizační struktury MAS. Podrobnosti ke všem těmto zmíněným krokům a dalším aktivitám MAS Rakovnicko jsou obsaženy v jednotlivých záložkách těchto webových stránek.

Nositelem a takzvaným zastřešujícím subjektem MAS Rakovnicko je od roku 2008 obecně prospěšná společnost Rakovnicko. Místní akční skupinu zřídili jako samostatnou organizační složku zakladatelé společnosti v zakladatelské smlouvě a působnost MAS je podrobněji upravena ve statutu společnosti, který vydává správní rada.

STRUČNÁ STATISTIKA:

 • 77 obcí v územní působnosti MAS;
 • ​celková rozloha MAS činí 857,68 km2;
 • v území MAS žije 54471 obyvatel;
 • hustota obyvatelstva činí 63,5 obyvatele na km2;
 • 50 obcí MAS má méně než 500 obyvatel
 • 32 obcí MAS má méně než 250 obyvatel

O nás

Facebook

Facebook

O PARTNERSTVÍ S MAS A NAŠICH PARTNERECH

ORGÁNY MAS

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5