MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s.

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s. je jedním z dalších partnerů MAS Rakovnicko v oblasti volného času. V Rakovníku funguje pod vedením paní Adrey Nytrové Parobkové již deset a věříme, že málokdo v Rakovníku by mohl říct, že o centru nebo „Ajce“ Parobkové nikdy neslyšel nebo se nezúčastnil žádné akce, kterou ve městě pořádala. 

Centrum DRAK je neziskovou organizací, která se pořádáním kulturních, společenských a charitativních akcí snaží nejen vnést život do města Rakovník a jeho okolí, ale zejména pomáhat těm, kteří to potřebují, ať už se jedná o děti, seniory, osoby s postižením nebo opuštěná zvířata. 

Jako svoji výdělečnou činnost pak centrum nabízí hlídání dětí, a to už od 1 roku. Potřebujete jako rodič nastoupit dříve do práce, nepodařilo se Vám dítě umístit do MŠ nebo si jen potřebujete akutně vyřídit něco na úřadech či u lékaře? Pak je centrum DRAK to správné místo, kam se obrátit. Vznikly zde 2 dětské skupiny „U skřítka“ a „U dráčka“, druhá z nich částečně i díky dotační podpoře ve výši 3 685 600,- Kč a 952 000,- Kč, získané z Operačního programu zaměstnanost. 

Děti v centru zároveň mohou navštěvovat řadu zájmových kroužků, jejichž nabídka se neustále obměňuje a doplňuje, především dle poptávky samotných dětí a rodičů. Aktuálně centrum nabízí kromě poměrně klasického kroužku s výukou angličtiny také např. baletní přípravku nebo kroužek street dance. 

Centrum pravidelně zajišťuje také velmi oblíbené příměstské tábory v době letních prázdnin nebo řadu sezónních akcí v podobě např. oslavy „čarodějnic“, pořádání „pohádkového lesa“ a jiných podobných bojovek nebo charitativního plesu. 

Právě dobrovolnická činnost a podpora lidí, kteří neměli v životě tolik štěstí je pro centrum DRAK a „Ajku“ Parobkovou naprosto typická. V poslední době bylo o centru DRAK slyšet také díky pomoci pro ukrajinské uprchlíky. Aktuálně je pak potřeba vyzdvihnout iniciativu „Pomoc pro Vás“ v rámci které v Rakovníku vznikla potravinová banka a charitativní šatník. Veškerou iniciativu centra DRAK můžete podpořit jak finančně, např. prostřednictvím transparentního účtu nebo v případě potravinové sbírky, nákupem trvanlivých potravin, tak tím, že přiložíte ruku k dílu jako dobrovolník. „Ajka“ je k dispozici na webu centra DRAK nebo na Facebooku a nikdo nemusí mít strach se na ni obrátit. 

V letošním roce získala "Ajka" cenu Křesadlo, kterou dobrovolníkům pravidelně uděluje Dobrovolnické centrum Kladno. Velmi nás těší, že za své aktivity byla na cenu nominována širokou veřejností.  

Rozhovor s Andreou Nytrovou Parobkovou o činnosti Centra DRAK vyšel také např. v posledním čísle týdeníku Raport Týdeník Raport, ročník 32, číslo 51, 20. 12. 2022 (2.87 MB)

Místní akční skupina

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2